Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Goede grond

Leestijd: 2 min.

Onze persoonlijke relatie met God is nooit eenzijdig, nooit eenrichtingsverkeer. Er zijn altijd twee kanten, twee richtingen. Aan de ene kant maakt God allerlei dingen voor ons beschikbaar; aan de andere kant reageren wij op die voorziening van God. De kwaliteit van het leven dat we leiden, wordt bepaald door de wisselwerking tussen Gods voorziening en onze reactie daarop.

Dit wordt heel mooi geïllustreerd in de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:3-9 en 18-23). Deze gelijkenis gaat over een man die uitging om te zaaien. Het zaad viel in vier verschillende soorten aarde. Allereerst viel een deel langs de weg. De grond was hard en platgetreden door de voeten van voorbijgangers, waardoor het zaad op de bodem bleef liggen. Daardoor konden de vogels het opeten en bracht het zaad geen vrucht voort. Een ander deel van het zaad viel op rotsachtige bodem. Het zaad kwam in de aarde terecht, totdat de wortels op steen stootten. Het gewas kwam heel snel op, maar de wortels zaten niet diep en toen de zon volop begon te schijnen, verdorden de planten. Ook dit zaad bracht geen vrucht voort. Ten derde viel er wat zaad tussen de distels. De distels kwamen samen met de planten op en verstikten ze uiteindelijk. De planten kregen onvoldoende lucht en voeding. Daarom bracht ook dit zaad niets blijvends voort.

Ik wil het in deze studie niet hebben over de eerste drie soorten aarde. Ik wil me richten op wat ik zie als de climax van deze gelijkenis, het doel waar Jezus naartoe werkt, namelijk de vierde soort aarde: de goede grond. Jezus zegt over de goede grond en het zaad dat erin valt: Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig (Mattheüs 13: 23).

Er zijn dus twee belangrijke kenmerken van de persoon die vrucht draagt: ten eerste, hij hoort het Woord; en ten tweede, hij begrijpt het. Dit gaat op voor iedereen die in termen van de gelijkenis goede aarde vertegenwoordigt. Wil jij tot de mensen behoren wiens hart bestaat uit goede grond? Wil je in je leven niet alleen maar voor jezelf leven maar vrucht dragen? Besluit dan om Gods Woord te horen èn strek je ernaar uit om het te begrijpen, om het jouw leven te laten veranderen.

Gebed van de dag

Vader God, dank u wel dat U Uw Woord aan mij hebt gegeven. In reactie besluit ik dat ik Uw Woord wil horen, en dat ik het ook wil leren begrijpen en toepassen in mijn leven. Ik wil begrijpen wat U in Uw Woord tegen mij zegt en ernaar leven. Ik wil goede grond zijn, waarin Uw Woord wortel schiet en opkomt – met effect in mijn leven en omgeving. Ik geef mijzelf aan U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE / MIDDEN OOSTEN

Bid dat de Heilige Geest leiding en wijsheid geeft aan hen die radio- en video-onderwijs voor 2020 zullen produceren. Deze boodschappen moeten vanuit het Engels naar het Arabisch worden vertaald voor uitzending in Arabisch sprekende landen.