Shop Doneer

Graankorrels

Leestijd: 2 min.
In Johannes 12 gebruikt Jezus een iets andere illustratie om de belangrijke boodschap van overgave aan Gods wil over te brengen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
(Johannes 12:24-25)
Jezus gebruikte het voorbeeld van een kleine korrel tarwe. Zolang de graankorrel op zichzelf en in de graanmand blijft, kan ze geen enkele vorm van vrucht of leven voortbrengen. Jezus zei dat de graankorrel in de aarde moet vallen, dus onder de oppervlakte moet gaan. Wanneer ze uit het zicht is, verborgen in de duisternis en in de vochtigheid van de aarde, vindt er een verandering plaats. De harde, buitenste schil rot weg, waardoor het vocht het zaad kan bereiken, en als gevolg daarvan vindt er een wonder plaats: uit die graankorrel, waarvan de schil verdwenen is en die dood leek te gaan, komt opeens een heel nieuwe vorm van leven voort! Het groene uitspruitsel van nieuw leven forceert zijn weg omhoog door de aarde, verschijnt in het zonlicht en we zien een wonder zich manifesteren.
Dit is een beeld van wat het betekent om ons eigen leven te verliezen, om op die manier het leven te vinden dat God voor ons heeft. We komen aan het eind van onze eigen mogelijkheden, onze eigen kracht, onze eigen wijsheid. We laten al onze eigen menselijke inspanningen los en keren ons af van onze aanspraken op zelfvoorziening. Wanneer het zaad gestorven is en de buitenste, harde schil is weggerot, dan zal nieuw leven komen. Dat is de grote uitdaging die Jezus Zijn discipelen voorhield.
Dit is het geheim van totale overgave, zoals de graankorrel eerst in de grond valt en moet sterven, voordat zij vrucht kan voortbrengen. Dat is de uitdaging die Hij ons ook vandaag de dag voorhoudt. Wij hebben ons eigen leven; het is in onze eigen handen. Zoals iemand een kleine graankorrel kan pakken en vasthouden, zo kunnen we ook ons eigen leven blijven vasthouden zolang als we willen. Maar zolang als we ons eigen leven vasthouden, blijft het geïsoleerd en wordt het in geestelijk opzicht niet productief.
De wereld is vol met eenzame mensen; ze zijn eenzaam omdat ze vasthouden aan hun eigen leven. En toch willen ze niet loslaten. Jezus zegt dat als wij bereid zijn om ons leven los te laten, en onszelf over te geven aan het proces van sterven en lijden, dan zal er nieuw leven ontstaan. Ieder van ons moet het leven pakken dat hij of zij in handen houdt, het loslaten en het laten gaan. We moeten ons leven overgeven aan God. Dat klinkt misschien als een gek en onproductief idee, maar het zal compleet nieuw leven voortbrengen. Ik beloof je: het is de moeite waard!

Heer Jezus, dank U voor die bijzondere uitdaging die U mij ook vandaag nog voorhoudt, dat ik mijn eigen leven kan afleggen en al mijn menselijke inspanningen loslaten, zodat U de gelegenheid krijgt door mij heen te werken in deze wereld. Ik verheug mij nu al over de vrucht die zo uit mijn leven zal voortkomen, zodat ik Uw naam verheerlijk. Amen.