Shop Doneer

Groei in geloof door het uit te spreken

Leestijd: 3 min.
Wanneer de Heilige Geest begint te getuigen van Jezus en wat Hij heeft gedaan, geloof me, dan huivert de hel... En wat meer is, de resultaten daarvan zijn werkelijk fantastisch. Ik heb mensen bevrijd zien worden van wel twintig of dertig demonen - de één na de ander kwam eruit op het moment dat de mensen - geïnspireerd door de Heilige Geest - getuigenis gaven van wat Jezus voor hen heeft gedaan. In eerste instantie, als mensen deze uitspraken over het bloed wilden gaan doen, liet de kwade geest het hen niet eens uitspreken. Hij verstikte hen. Maar als we doorploegden en stap voor stap verder gingen met het uitspreken van de proclamatie over wat Jezus' bloed voor ons heeft gedaan, dan kwamen de boze geesten eruit, de één na de ander.
Hier is nog een andere krachtige uitspraak die toegevoegd kan worden aan onze samengevoegde belijdenis: ,,Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd, en geheiligd door het bloed van Jezus. De duivel heeft geen plaats in mij, en geen macht over mij!"
(zie ook:
1 Korinthe 6:19:Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.
Johannes 14:30: Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij...
Lukas 10:19: Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en niets zal u enig kwaad doen.)
Elk van de bovenstaande zinnen is volledig Bijbels. Dus wanneer Gods Geest jou beweegt om dit te gaan uitspreken, dan zal je geweldige resultaten gaan zien. Je kunt deze zinnen keer op keer herhalen - niet omdat herhaling op zichzelf verandering brengt, maar terwijl je deze dingen zegt en herhaalt, zal je merken dat je groeit in geloof en vertrouwen.
Dit zijn krachtige waarheden, en het is heel goed om deze uit je hoofd te leren. Hoe doe je dat? Door deze uitspraken met je mond te herhalen. En terwijl je ze uitspreekt en ze hoort met je oren, zullen ze landen in je hart, waar ze doel zullen treffen. Dat is waarom Paulus, toen hij het in Romeinen 10:9 had over redding, niet eerst over 'geloven' sprak. Hij sprak eerst over 'belijden'. Paulus' benadering gaat misschien totaal in tegen ons natuurlijke denken, maar hij zei:
Als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je zalig worden. Die waarheid staat in Romeinen 10:9.
Interessant is dat Paulus in het volgende vers zegt:
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:10)
Als je niet zeker bent of je iets gelooft, begin dan met het uit te spreken. Als je het uitspreekt, dan zal je het ook gaan geloven. Daarom is het zo belangrijk dat we niet achteloos, maar juist heel bewust omgaan met wat we uitspreken. De prediker Smith Wigglesworth had een genezings- en evangelisatiebediening tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. In veel opzichten had hij een heel simpele, recht-toe-recht-aan benadering, die vol zat van geweldig geestelijk inzicht. Als hij citeerde uit Romeinen 9, dan citeerde hij altijd ook Romeinen 10:17, waar staat: ,,Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van God." Hij concludeerde: ,,Als ik iets wil geloven uit het Woord van God, dan begin ik door het hardop te zeggen. Als ik het mezelf hoor zeggen, dan begin ik het te geloven." Dit is heel logisch en bovendien Bijbels.

Hemelse Heer, wilt U mijn lippen zalven om de waarheid van Uw Woord uit te spreken zodat ik het ook ga geloven en ik de kracht in Uw Woord ga ervaren in mijn leven! Ik houd van Uw Woord Heer, want het is kracht en leven, voor mij, mijn gezin, en mijn hele omgeving! Amen.