Shop Doneer

Groeien in liefde

Leestijd: 2 min.

Als leden van Gods gezin hebben we een relatie met God, maar ook met onze broeders en zusters. Onze verantwoordelijkheid naar onze broers en zussen bestaat uit een speciaal soort liefde. Deze liefde is geen geestelijke gave, maar een ontwikkeling van het karakter.

In 2 Petrus zien we zeven opeenvolgende stappen die ons brengen bij deze speciale soort liefde, die in het Grieks wordt aangeduid met agapè. Het is een zelfopofferende of goddelijke liefde.

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. (2 Petrus 1:5-7)

We beginnen met de basis van geloof, en voegen daar zeven opeenvolgende dingen aan toe:

1.deugd (voornemen tot uitmuntendheid)

2.kennis (het kennen van Gods wil)

3.zelfbeheersing (zelfdiscipline en bescheidenheid)

4.volharding (geduldig volhouden)

5.godsvrucht (heiligheid)

6. broederliefde

7. liefde voor iedereen (agapè)

Als je aanlandt op het punt dat je van je iedereen kunt houden, zelfs je vijanden, dan heb je de top bereikt. Veel godsdiensten en ideologieën kennen martelaren die bereid zijn te sterven voor hun geloof. Maar er is één verschil met een echte christelijke martelaar, namelijk dat deze zijn vijanden liefheeft. Als dat niet zo is, dan is er geen verschil met de socialistische of islamitische martelaar.

Ik ben ervan overtuigd dat wie zo een martelaar wil worden, daarvoor moet trainen door elke dag opnieuw zijn of haar leven af te leggen. Je wordt het niet door een onverwachtse, dramatische gebeurtenis, maar als het resultaat van een groeiproces. De enige manier waarop ik op een vruchtbare manier in de bediening kan staan, is door de keuze van zelfverloochening. Jezus’ leven stroomt alleen daar waar het ‘ik’ wordt verloochend. Jezus zei dat we dagelijks ons kruis moeten opnemen. Wat is ons kruis? Dat is de plaats waar onze wil kruist met die van God – en jij moet dagelijks op die plaats komen om uw ‘ik’ over te geven. Iemand kan heel godsdienstig zijn en toch nooit sterven aan zijn eigen wil.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, help mij om zo’n zelfverloochenend leven te leiden, waarin ik elke dag mijn zelfgerichtheid steeds opnieuw afleg, om door alles wat ik doe en nastreef, anderen tot bloei te brengen, zodat zij niet zichzelf, maar U tot werkelijkheid brengen in de wereld om hen heen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.