Shop Doneer

Grote macht en autoriteit

Leestijd: 3 min.
Thema: Onze aanvalswapens
Openbaring 16:13-14 is een profetisch Bijbelvers. Ik zal niet proberen de uitvoering hiervan in de geschiedenis uit te leggen, maar ik wil een belangrijk principe voor het voetlicht halen. Johannes zegt:
En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
Wat ik hier duidelijk wil maken, is dat onreine satanische geesten ook door de mond opereren. Lofprijs, die satan het zwijgen oplegt, komt uit de mond van Gods volk. Satanische geestelijke machten worden gelanceerd door de mond van degenen die op satans hand zijn. Uit de mond van de draak, het beest en de valse profeet, kwamen onreine geesten. In zekere zin wordt duidelijk dat wie zijn mond het meest effectief gebruikt, de meeste kans heeft de geestelijke oorlog te winnen. Als wij, Gods kinderen, niet leren onze mond te gebruiken, kunnen we de oorlog niet winnen.
De onreine geesten worden in dit stuk ook vergeleken met kikkers. Het is interessant te weten dat kikkers alleen ’s nachts geluid maken, en wel onafgebroken de hele nacht door. Ik geloof dat dat een duidelijk beeld is van iets waarmee we in onze huidige beschaving vertrouwd zijn geraakt – propaganda. Een niet aflatend bombardement van communicatie, dag en nacht, via radio, televisie en nieuwe media, is vaak een satanisch instrument om valse ideologieën, valse politieke doeleinden, of valse en verkeerde machthebbers, te promoten. Een van de beste manieren om met deze strijdkrachten af te rekenen is voortdurende lofprijs, die ontspringt uit de mond van Gods volk. (De laatste jaren zijn over de hele wereld steeds meer initiatieven aan het ontstaan van 24-uurs lofprijs, red.)
Nog een ander mooi beeld van de kracht van lofprijs vinden we in Psalm 149:6-9:
Gods lofzangen klinken uit hun mond,
een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
om wraak te oefenen over de heidenvolken,
bestraffingen over de natiën,
om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,
om het beschreven recht aan hen te voltrekken.
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.
Halleluja!
Hier wordt gesproken over iets wat al Gods heiligen kunnen doen door middel van lofprijs. Die lofprijs wordt echter vergezeld door een tweesnijdend zwaard, Gods Woord. Gods lofprijs en Zijn Woord moeten dus samen gaan. In combinatie met Gods Woord, wordt lofprijs een instrument van oordeel over koningen en naties. De koningen en edelen die genoemd worden in deze tekst, zijn geen menselijke heersers, maar satans engelen; prinsen en koningen in de onzichtbare wereld. Aan ons, Gods gelovige volk, is de autoriteit gegeven om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Met andere woorden, we brengen hen onder Gods oordeel dat in de Bijbel geopenbaard is, en dit voorrecht is bedoeld voor al Gods heiligen. In 1 Korinthiërs 6:2a-3a bevestigt Paulus dit heel specifiek:
Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?
Wij, Gods kinderen, hebben de autoriteit gekregen - met Gods Woord en met het wapen van lofprijs - Gods vonnis te voltrekken aan engelen, heersers, koningen, volken en naties. Dat betekent enorme macht en autoriteit!

Vader, wat een onvoorstelbare opdracht en grote genade, dat U in onze mond – door lofprijs – het vermogen heeft gelegd om de heerschappij van de tegenstander en zijn ‘engelen’ te verbreken, in onze gezinnen, in onze gemeenten, in onze dorpen en steden! Heer gebruik mijn tong, om Uw naam groot te maken zodat Uw heerschappij wordt gevestigd! Amen.