Shop Doneer

Hét bewijs van Gods liefde

Leestijd: 3 min.

De afgelopen weken zagen we al verschillende belangrijke redenen om het Kruis in het middelpunt te houden. Vandaag bekijken we opnieuw een reden, dit keer een dubbele: het Kruis is het uiterste bewijs van Gods liefde en het bewijs van onze waarde voor God. Ik begin bij het eerste. In Johannes 15:13-14 spreekt Jezus tot zijn discipelen en zegt:

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.

Met andere woorden: Ik toon jullie de hoogste vorm van liefde, Ik ga Mijn leven voor jullie afleggen. Dit is dus het uiterste bewijs van liefde dat iemand kan geven: de bereidheid zijn of haar leven voor die ander af te leggen. Paulus werpt in Romeinen 5:6-10 licht op het wezen van Gods liefde en de grootheid van Zijn genade:

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.

Als je die passage analyseert, zie je dat Paulus vier dingen zegt over onze toestand toen Christus voor ons stierf. Allereerst zegt hij in vers 6 dat wij nog krachteloos waren. We konden absoluut niets doen om onszelf te helpen. We waren volkomen afhankelijk van Gods genade. Ten tweede zegt hij dat Jezus voor de goddelozen stierf: Wij waren zonder God. We hadden een wijze van leven, denken en gedragen die volkomen in strijd was met God. Ten derde zegt hij in vers 8 dat Christus voor ons gestorven is, terwijl wij nog zondaars waren. We waren dus ongehoorzame, opstandige rebellen en in geen enkel opzicht probeerden we God te behagen. Realiseer je je wat dat betekent? Er was niets in ons wat aantrekkelijk was voor God. Tenslotte zegt Hij, in vers 10, dat wij vijanden waren. We stonden in feite lijnrecht tegenover God.

Paulus gebruikt dus vier verschillende uitdrukkingen om te beschrijven hoe onze toestand was op het moment dat Jezus voor ons stierf. Toen we in deze toestand verkeerden, stierf Christus voor ons. Paulus zegt: ‘Dat nu is de mate van Gods liefde voor ons.’ Het is heel belangrijk dat we dat goed tot ons laten doordringen.


Gebed van de dag

Dank U Vader, voor de rijkdom dat toen ik nog een zondaar was, een rebel, U in genade naar mij uitreikte en mij redde door Uw liefde – en dit werd mogelijk doordat Uw Zoon, mijn Heer Jezus, in mijn plaats stierf voor mijn zonde. Dank U Jezus dat U Uw leven voor mij gaf! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE/PERZISCHE GOLF

  • Het ‘Woord uit het Woord’ video-project is nu drie jaar bezig. Bid om de leiding van de Heer voor de beste manier om het grootste aantal jonge mensen te bereiken.
  • In 2020 hebben we zes nieuwe titels in het Arabisch vertaald en gedrukt. Bid dat deze boeken velen bereiken die er behoefte aan hebben, en dat ze door de Heer gebruikt worden om hun levens te veranderen.
  • Bid ook dat er nieuwe deuren geopend worden om ze te verspreiden, speciaal na de gedeeltelijke sluiting van kerken en boekwinkels als gevolg van de pandemie en de zwakke economie.