Shop Doneer

Handelen naar wat we zien

Leestijd: 3 min.
De Pijlers - dag 51

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
(Jakobus 1:23-25)

Handelen naar wat we zien
Gisteren bespraken we hoe Gods Woord een spiegel is die ons onze innerlijke toestand laat zien. Iemand heeft dit eens samengevat in de uitspraak: ‘Bedenk dat terwijl u de Bijbel leest, uzelf ook gelezen wordt...’
Ik kan mij nog goed herinneren hoe exact en reëel deze realiteit in mijn eigen ervaring bewezen werd. Ik begon ooit de Bijbel te bestuderen als een scepticus en ongelovige. Ik benaderde de Bijbel louter als één van de vele filosofische systemen op de wereld. Maar gaandeweg werd ik mij bewust van bepaalde vreemde en diepgaande veranderingen in mij. Mijn houding van intellectuele superioriteit, zelfvertrouwen en zelfvoldaanheid begon te wankelen.
Ik had mezelf aangematigd dat ik door mijn eigen intellectuele en kritische vermogens in staat was elk boek of elk systeem van wijsheid op waarde te schatten. Maar terwijl ik de Bijbel bestudeerde, werd ik mij er tot mijn eigen verbazing van bewust dat ik, hoewel ik het zelf niet helemaal doorgrondde, volgens een andere maatstaf beoordeeld werd. Zoals bij koning Belsazar op zijn feest, zo schenen ook voor mijn onwillige ogen de woorden op te lichten: Gewogen en te licht bevonden(Daniël 5:27).
Ik werd rusteloos. Pleziertjes en activiteiten die mij eerder hadden aangetrokken, verloren hun macht om mij af te leiden of te vermaken. Ik werd me steeds bewuster van een diepe nood in mijn eigen wezen, die ik definiëren noch bevredigen kon. Ik begreep het niet goed, maar door de spiegel van Zijn Woord liet God mij de waarheid zien over mijn innerlijke nood en leegte.
Na een aantal maanden bracht deze openbaring van mijn nood mij ertoe God met een nederig en oprecht hart te zoeken. Toen ik Hem vond, ontdekte ik dat Hij, die in staat geweest was door Zijn geschreven Woord mijn nood aan het licht te brengen, ook bij machte was die nood ook volkomen te lenigen door de Persoon van Zijn levende Woord, de Here Jezus Christus.
In het natuurlijke leven is het zo dat we in de spiegel kijken met de bedoeling er iets aan te doen, als de spiegel ook maar iets laat zien wat niet helemaal in orde is. Dan kammen we ons haar en trekken onze kleren recht. Als we een infectie constateren, dan gaan we naar de dokter of apotheek voor een geschikte behandeling.
Om werkelijk profijt te hebben van de spiegel van Gods Woord, moeten we hetzelfde doen; Als de spiegel een toestand van geestelijke onzuiverheid onthult, dan moeten we onmiddellijk reiniging zoeken door het bloed van Christus. Als de spiegel een geestelijke infectie laat zien, dan moeten we de Grote Heelmeester van onze zielen raadplegen, degene die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest (Psalm 103:3).
Alleen door praktisch en zonder uitstel in actie te komen op wat de spiegel van Gods Woord ons laat zien, kunnen we de vergeving, reiniging en genezing ontvangen die God voor ons heeft.

Dank U Jezus, voor de spiegel van Uw Woord die mij laat zien waar er in mijn leven nog dubbelheid is in mijn toewijding, en dat Uw levende Woord mij voortdurend reinigt van alle ongerechtigheid. Dank U Heer Jezus, dat Uzelf Zich ook heeft geopenbaard als het levende Woord, dus dat ik mij feitelijk mag spiegelen aan Uzelf die het Woord bent. Ik prijs U voor Uw Geest die mij leidt en verandert naar Uw beeld. Amen.