Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Heb de tegenwoordige wereld niet lief

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we dat ons ‘zielse’ lichaam een probleem is van de tegenwoordige eeuw. Vandaag bespreken we een ander probleem dat samenhangt met de tegenwoordige eeuw of wereld. In Mattheüs 13:22, in de gelijkenis van de zaaier, spreekt Jezus over het zaad dat in de dorens viel en Hij zegt:

En hij bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar.

Deze wereld (of eeuw) heeft dus zorgen. Als je te veel bezig bent met de dingen van deze wereld, dan wordt het Woord van God onvruchtbaar in jou, het wordt verstikt. Wees God dankbaar dat we uit deze tegenwoordige, boze wereld verlost kunnen worden. Dat is heel hard nodig. In Romeinen 12:2 merkt Paulus op:

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... (een andere vertaling zegt hier: de vernieuwing van uw denken...)

Denk niet zoals de mensen van deze wereld denken. Je zult heel anders moeten leren denken. Het belangrijkste verschil is, dat de mensen van deze wereld op zichzelf gericht zijn. Dat is universeel. Hun basishouding is: Welk voordeel kan ik ervan hebben? Wat zit er voor mij in? Maar degene wiens denken vernieuwd is, denkt helemaal anders: Welk voordeel kan dit voor Gód hebben? Zijn eigen leven is niet langer het middelpunt. God is het middelpunt geworden.

Tenslotte, en dat is een belangrijke zaak: een trouwe dienaar van Christus kan deze tegenwoordige wereld niet liefhebben. In 2 Timotheüs 4 doet Paulus een verdrietige mededeling. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen en zit in de gevangenis op zijn veroordeling en waarschijnlijk executie te wachten. Er zijn nog maar een paar trouwe medewerkers bij hem gebleven. Eén van degenen op wie hij vertrouwde, heet Demas. In één enkele zin vertelt Paulus:

Demas heeft me uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. (vers 10)

Als je de tegenwoordige wereld liefhebt, dan kun je op lange termijn God niet trouw blijven. Als het erop aankomt, ga je de verkeerde kant op. Een tragische gedachte! Heb je op de een of andere manier deze tegenwoordige wereld lief gekregen? Leef je alsof die voor eeuwig blijft bestaan? Liggen al je ijzers in het vuur van deze tegenwoordige wereld? Weet dan dat er een dag komt dat deze wereld zelf zal verbranden en de verzengende hitte zal je ijzers smelten en waardeloos maken.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U mij leert om niet vanuit mijn ziel te leven, maar vanuit mijn geest, die verbonden is met Uw Heilige Geest; daardoor zullen zij samen U grootmaken en verheerlijken, Heer Jezus. Dank U dat ik al mijn liefde voor de dingen van deze wereld mag verzaken, om helemaal voor U te leven. Laat mijn leven een loflied zijn voor U! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ISRAËL

Bid om Gods voortdurende gunst en zegen voor onze staf. Zij stellen Dereks onderwijs beschikbaar in het Hebreeuws, Arabisch en Russisch – op onze website en sociale media platforms, en ook plaatselijk.