Shop Doneer

Heb geloof

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

Vandaag beginnen we aan de tweede voorwaarde voor verhoord gebed: geloof.
In het boek Hebreeën wordt ons geleerd dat er één onveranderlijke basisvoorwaarde is voor ieder die tot God nadert: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond (Hebreeën 11:6 NBV).
Geloof is een essentiële voorwaarde om God te naderen en door Hem te worden geaccepteerd. Iedereen die tot Hem komt, moet geloven. Dit geloven bestaat uit twee dingen: dat God bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken. De meeste mensen hebben er geen problemen mee te geloven dat God bestaat. Als dat alles was, dan zouden we voldoen aan de voorwaarde van geloof. Maar dat is niet alles. We moeten ook geloven dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken.
Geloof je dit? Misschien zeg je: „Nou, ik probeer het wel, maar misschien zoek ik Hem niet zo goed. Ik weet niet zoveel over leerstellingen of theologie.” Dan heb ik goed nieuws voor je. Dit soort geloof gaat niet in de eerste plaats over leerstellingen of theologie. Het gaat juist om relatie. Het gaat om het vertrouwen in God als een persoon. Vertrouwen hebben in zijn karakter, zijn betrouwbaarheid. Stel je hoop niet op theologie als je God wilt naderen in geloof.
Dit is onder meer waarom dit boek begon met hoe belangrijk het juiste beeld van God is. Dat is namelijk precies wat je geloof bouwt. We geloven in Gods goedheid. We geloven in zijn betrouwbaarheid. Dit helpt je ook begrijpen waarom de Bijbel aangeeft dat ongeloof zonde is. Ongeloof werpt een smet op Gods karakter; het schildert een beeld van God dat niet waar is en onaantrekkelijk.
De voorwaarde van geloof is universeel voor iedere manier van omgang met God, maar ze geldt in het bijzonder voor gebed. Kijk bijvoorbeeld opnieuw naar Matteüs 21:22: En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Geloof is het sleutelwoord. Ook in 1 Johannes 5:14 lezen we: Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil (NBV). Als we vertrouwen hebben in God zelf, als persoon, vertrouwen in zijn goedheid, in zijn karakter, dan mogen we geloven dat Hij ons verhoort.
Vader, als reactie op de waarheid uit Uw Woord spreek ik de volgende proclamatie uit:
Vader U bent goed, U bent betrouwbaar.
Ik zal mij vol vertrouwen tot U wenden omdat ik zeker weet dat U naar mij luistert als ik U iets vraag dat in overeenstemming is met Uw wil.