Shop Doneer

Heb jij een horend hart?

Leestijd: 4 min.

We zullen ons in deze studie over luisteren naar God nu gaan richten op de praktijk. We zullen zoeken naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we luisteren naar God? Allereerst zullen we kijken naar wat Jezus leerde in de Evangeliën. Vele malen sprak Jezus over 'oren hebben om te horen', in het bijzonder als hij sprak in gelijkenissen. In Markus 4:9 lezen we bijvoorbeeld: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En opnieuw in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk: Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Wat betekent dat? Oren hebben om te horen? Jezus verwees hier duidelijk niet naar fysieke oren, want die heeft iedereen en het overgrote deel van Zijn luisteraars zal niet fysiek doof zijn geweest. Toch zei Hij: Wie oren heeft... Wat bedoelde Hij? Ik geloof dat Hij het had over een gesteldheid van het hart. De essentie van waar we het hier over hebben, is dat we God moeten horen met ons hart. Er bestaat zoiets als een hart waarmee je God kunt horen, een 'horend hart'.

Voor een voorbeeld hiervan gaan we naar het leven van Salomo. Vroeg in Salomo's regeerperiode als koning van Israël staat er dat de Heer aan Salomo verscheen in een droom met een heel belangrijke vraag.

In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan ​Salomo​ in een ​droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal. (1 Koningen 3:5)

Ik denk dat heel wat van ons niet klaar zouden zijn voor zo'n situatie. Stel nou toch dat God aan jou verscheen en vroeg: ,,Vraag wat je maar wilt en Ik zal het je geven.'' Wat zou jij dan vragen? Laten we kijken wat Salomo antwoordt...

Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar ​koning​ gemaakt in de plaats van mijn vader ​David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan. En dan volgt Salomo's verzoek. Hij stond voor een situatie die te moeilijk voor hem was. Hij wist dat hij hier niet mee om kon gaan. Wat moest hij vragen? Hij zei dit:

(...) U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader ​David​ als ​koning​ aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest (HSV: een onderscheidend hart), zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? (1Koningen 3:7-9, NBV)

Waar in de vertaling gesproken wordt over een opmerkzame geest of onderscheidend hart, zegt het Hebreeuws letterlijk: 'een horend hart'. Dat is waar we het over hebben, een hart dat God kan horen. Salomo ontving dat als een geschenk van God. En hij kreeg het omdat hij erom had gevraagd. Laten we hier even stoppen en mag ik je een vraag stellen? Heb jij God gevraagd om een horend hart? Besef je dat het met je hart is, dat je God hoort? En realiseer je je dat dit het grote verschil maakt in je leven, namelijk de vraag of je Gods stem kunt horen met je hart? Dit is heel belangrijk: niet in de eerste plaats je fysieke oren, maar je hart is datgene waar je Gods stem mee hoort. In een eerder stukje gebruikte ik het beeld van een bank met een kluis die elektronisch is geprogrammeerd zodat hij alleen opengaat op de stem van de bankdirecteur. Zijn stem is - zoals alle stemmen - volstrekt uniek. Op geen enkele manier is die stem te kopiëren. Dus de enige die de kluis kan openen is de directeur, door bepaalde woorden met zijn stem uit te spreken. Ik geloof dat jouw en mijn hart precies zo werken. Het hart is de kluis; daar bewaren we alles wat ons dierbaar is. In Spreuken 4:23 vinden we opnieuw woorden van Salomo: Bescherm je ​hart​ boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat er in je hart is, bepaalt uiteindelijk de koers van je leven. Dus je hart is een kluis die nog veel belangrijker en kostbaarder dingen bewaart dan de kluis van een bank. En ik geloof dat ieder kind van God een hart zou moeten hebben dat is als een kluis die maar op het geluid van één stem opengaat: de stem van de Heer. Weet je nog dat Jezus zei: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Hij zei bovendien dat ze een vreemdeling niet achterna zullen lopen want zijn stem herkennen ze niet. Het is zo belangrijk om een hart te hebben dat opengaat op de stem van de Heer en niet op de stem van een vreemdeling. Wat voor hart is dat? Een horend hart. We hebben oren die niet fysiek horen, maar geestelijk. In ons binnenste hebben we een hart dat reageert op de stem van de Heer.

Gebed van de dag

Heer, ik vraag U vandaag om dat opmerkzame hart, een horend hart, zodat de koers van mijn leven bepaald wordt door wat U in mijn hart legt. Het is Uw stem, en alleen Uw stem, die ik wil volgen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

Deze maand wordt een nieuwe catalogus over het gevangeniswerk verstuurd naar gevangenispastors en gedetineerden. Bid dat Dereks materiaal de gevangenen zal helpen een godvrezend karakter te ontwikkelen, en een sterk fundament voor hun levens. Bid ook om contacten met meer gevangenispastors in het Verenigd Koninkrijk.