Shop Doneer

Heer, doe wat U zegt

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

Gisteren lazen we dat we God mogen vragen te doen wat Hij beloofd heeft in zijn Woord. Als we niet weten wat God beloofd heeft in zijn Woord, hoe kunnen we dan tot Hem gaan en zeggen: 'Heer, U heeft het beloofd, wilt U het alstublieft doen?' Als we het Woord en de Geest samenbrengen in onze gebeden, komt de hele creatieve kracht van de almachtige God voor ons beschikbaar.
Denk er eens over na: dit is hoe God het universum tot stand bracht. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van zijn mond het leger van de sterren (Psalm 33:6). Het Woord en de Geest van God samen brachten de gehele schepping voort. Als jij en ik de Geest en het Woord samenbrengen, dan zal Hij oneindig veel meer doen dan wij kunnen vragen of bedenken.
Hier volgt een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Persoonlijk denk ik dat het grootste wonder dat ooit plaatsvond in het leven van een gewoon mens, was toen de maagd Maria zwanger werd en de moeder werd van de Zoon van God. Hoe kwam dit tot stand? Toen zij één simpele zin uitsprak. De engel vertelde Maria wat God had bevolen. En hij legde haar uit dat de kracht van de Heilige Geest over haar zou komen en hij zei: Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn (Lukas 1:37).In de kantlijn van mijn Bijbel staat een alternatieve vertaling: 'Geen woord van God zal zonder kracht zijn.' Je kunt het ook zo zeggen: 'Ieder woord van God heeft de kracht in zich voor zijn eigen vervulling.' Maria ontving het woord van God dat haar gebracht werd door een engel. En terwijl zij het aanvaardde, ontving ze de kracht die vervulling bracht. Dit is haar reactie, en ons voorbeeld voor gebed: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig Uw Woord (Lukas 1:38). Met deze woorden kwam het grootste wonder in de menselijke geschiedenis tot stand.
Jij en ik kunnen ook bidden op dit niveau. Als we de grote dingen willen, de 'oneindig veel meer'-dingen, dan is de enige manier dat we bidden in overeenstemming met Gods Woord.
De gebeden van David (wat we gisteren gelezen hebben) en van Maria, zijn nauw verbonden met de komst van de Heer Jezus. David was de voorvader van de Heer, degene aan wie God beloofde dat er altijd een zoon van hem op de troon zou zitten. Deze belofte werd vervuld met de geboorte van Jezus, ontvangen in de baarmoeder van de maagd Maria. In beide gevallen was de sleutel tot verhoord gebed hetzelfde: 'God, U zegt het, U doet het.' Je zult nooit een hoger en effectiever gebed bidden dan wanneer je, geleid door de Heilige Geest, gaat naar het Woord, de belofte vindt die past bij jou en jouw situatie en zegt: 'Heer, U zegt het, doet U het.' Als je dit doet en beantwoordt aan de eerder genoemde voorwaarden voor gebed, dan zul je het geheim van effectief gebed ontdekken.
Vader, dank U wel voor Uw Woord en Uw Geest. Leer mij te bidden vanuit zowel Uw Woord, als Uw Geest. Wilt U mij helpen Uw Woord te leren kennen, Uw beloften te leren kennen, zodat ik voor elke situatie mag bidden vanuit Uw wil.