Shop Doneer

Heer over de tijd

Leestijd: 2 min.
Maar ik vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in uw hand......
(Psalm 31: 15, 16)
Wat een diepte en zekerheid ligt er in de openbaring dat God de absolute heerschappij heeft over alle tijden in ons leven! Een prachtige illustratie hiervan is de manier waarop God de tijd en het heelal beheerst.
Als enige in het heelal beheerst God de tijd. De hemellichamen zijn een wonderlijke demonstratie van deze waarheid. Ontelbare sterren bewegen zich onophoudelijk met indrukwekkende precisie en timing langs en door elkaar, zonder met elkaar in botsing te komen. Geen van deze lichamen wijkt ooit af van de haar toegewezen weg, of haar eigen exacte timing.
Deze wonderlijke, ingenieuze realiteit is niet het resultaat van een stompzinnig mechanisch proces waar geen geestkracht in zit. Integendeel! Het openbaart Gods eigen, persoonlijke, actieve betrokkenheid bij het heelal dat Hij heeft geschapen. Hij is degene die iedere ster een naam geeft en de wacht houdt over haar koers. De profeet Jesaja herinnert ons eraan dat Hij het is die stuksgewijs
hun leger tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door zijn grote kracht en zijn sterke vermogen; er wordt er niet één gemist (Jesaja 40: 26).
Zo volmaakt als God waakt over de beweging van de sterren, zo waakt Hij ook over de koers en de timing van ons leven. Zelf worden we soms overvallen door een plotselinge crisis of gebeurtenis die ons van ons stuk brengt, maar bij God is dit nooit het geval. In en door alles heen brengt Hij consequent en ongehaast Zijn eigen plannen voor ons tot uitvoering.
Zelf heb ik tijd altijd het moeilijkst te beheersen element in mijn leven gevonden - veel moeilijker dan bijvoorbeeld geld. Mijn probleem hiermee heb ik echter leren oplossen door mijn tijd volledig in Gods handen te leggen en net als David te zeggen: Mijn tijden zijn in uw hand.
Aan het begin van iedere dag bid ik bewust dat ik die hele dag altijd op het juiste moment op de juiste plaats zal zijn. Vanaf dat moment volgen de gebeurtenissen van mijn dag Gods planning, met dezelfde precisie en zekerheid als die waarmee de sterren hun baan volgen, precies zoals God het heeft gepland.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik vraag U en ik vertrouw erop dat U de wacht zult houden over de tijden in mijn leven, met dezelfde zekerheid waarmee U de sterren in de hemel in hun banen leidt. Maak dat ik steeds op de juiste tijd op de juiste plaats zal zijn. Amen.