Shop Doneer

Heiligheid door geloof

Leestijd: 2 min.

We kunnen stellen dat er sprake is van opwekking, als Gods volk meer geïnteresseerd is in heiligheid, dan in genezen te worden van hun ziekten. Onze prioriteiten liggen vaak verkeerd. Als ik een genezingsdienst organiseerde, kwamen de mensen in drommen opdagen, maar als ik aankondigde onderwijs te geven over heiligheid, dan daalde het bezoekersaantal meestal schrikbarend. En dat terwijl heiligheid vele malen belangrijker is dan genezing! Genezing is tijdelijk en helpt je alleen voor dit aardse leven. Dank God voor genezing. Maar heiligheid is eeuwig; het zal voortdurend bij je zijn in de hemel. De kracht van de Heilige Geest zal iets in ons moeten veranderen, om ons besef van wat waardevol is om te keren.

En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn ​genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de ​geheiligden (Handelingen 20:32).

Het erfdeel is weggelegd voor hen die geheiligd zijn. Dit gedeelte leert ons dat Gods Woord ons in ons erfdeel kan brengen. Maar hoe kunnen we heiligmaking ontvangen in het Nieuwe, betere Verbond? Jezus gaf Saulus van Tarsus een opdracht toen Hij zichzelf voor het eerst aan hem openbaarde:

Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. (Handelingen 26:17-18)

We kunnen geheiligd worden door ons aan alle regels van het Oude Testament te houden – maar dan mogen we nooit ook maar het kleinste foutje maken. Deze manier is voor zondige mensen als wij onmogelijk. De andere manier is volkomen anders – niet door een lijst met regels te houden, maar door geloof in Jezus.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het bloed van Jezus. Ik spreek mijn geloof in Jezus Christus uit en bevestig dat ik door geloof in Hem heilig ben gemaakt, apart gezet voor God. Hoed mij ervoor Vader, dat ik ooit mijn heil en heiligheid zou verwachten van het houden van regels. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.