Shop Doneer

Heiligheid door geloof

Leestijd: 1 min.
We kunnen stellen dat er sprake is van opwekking, als Gods volk meer geïnteresseerd is in heiligheid, dan in genezen te worden van hun ziekten. Onze prioriteiten liggen vaak verkeerd. Als ik een genezingsdienst organiseerde, kwamen de mensen in drommen opdagen, maar als ik aankondigde onderwijs te geven over heiligheid, dan daalde het bezoekersaantal meestal schrikbarend. En dat terwijl heiligheid vele malen belangrijker is dan genezing! Genezing is tijdelijk en helpt je alleen voor dit aardse leven. Dank God voor genezing. Maar heiligheid is eeuwig; het zal voortdurend bij je zijn in de hemel. De kracht van de Heilige Geest zal iets in ons moeten veranderen, om ons besef van wat waardevol is om te keren.
En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem die machtig is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. (Handelingen 20:32)Het erfdeel is weggelegd voor hen die geheiligd zijn. Dit gedeelte leert ons dat Gods Woord ons in ons erfdeel kan brengen. Maar hoe kunnen we heiligmaking ontvangen in het nieuwe, betere verbond? Jezus gaf Saulus van Tarsus een opdracht toen Hij zichzelf voor het eerst aan hem openbaarde:Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. (Handelingen 26:17,18)
We kunnen geheiligd worden door ons aan alle regels van het Oude Testament te houden - maar dan mogen we nooit ook maar het kleinste foutje maken. Deze manier is voor zondige mensen als wij onmogelijk. De andere manier is volkomen anders - niet door een lijst met regels te houden, maar door geloof in Jezus.

Heer, dank U wel voor het bloed van Jezus. Ik proclameer mijn geloof in Jezus Christus en bevestig dat ik door geloof in Hem heilig ben gemaakt, apart gezet voor God. Hoed mij ervoor Vader, dat ik ooit mijn heil en heiligheid zou verwachten van het houden van regels. Amen.