Shop Doneer

Heiligheid is Gods totale wezen

Leestijd: 2 min.

Laten we de zeven eigenschappen van God die we de afgelopen dagen hebben bekeken, nog eens samenvatten. God is:

  1. Licht
  2. Liefde
  3. Rechtvaardig en Oordeel
  4. Woede en Toorn
  5. Vergeving en Goedheid
  6. Genade
  7. Macht

Ik geloof dat Gods heiligheid al deze eigenschappen omvat; heiligheid is de totaliteit van wie God is. 'Heilig' is het enige woord dat driemaal voor God wordt gebruikt in dezelfde zin, zowel in het Oude als in het Nieuwe testament. In Jesaja roepen de serafim het uit:

Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten; heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid! (Jesaja 6:4)

In Openbaring zijn het de levende wezens en ouderlingen die neervallen en roepen:

Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, en die is, en die komt. (Openbaring 4:8)

Ik ben ervan overtuigd dat deze drievoudige herhaling iets heel belangrijks aanduidt: de Vader is heilig, de Zoon is heilig en de Geest is heilig - en niemand anders. God is uniek in Zijn heiligheid. En we kunnen deze heiligheid alleen begrijpen en er deel aan krijgen in zoverre we relatie hebben met God.

Aanbidding is onze reactie op Gods heiligheid. En zoals ik al eerder zei, als er geen openbaring is van die heiligheid, kan er geen aanbidding zijn. Je kunt lofprijzen en dankzeggen, maar je zult niet echt kunnen aanbidden als je die openbaring niet hebt. Want als we de heiligheid van God ook maar een klein beetje leren kennen, is de enige, onmiddellijke, gepaste reactie daarop altijd aanbidding.

Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs. (Psalm 100:4, NASB)

We danken God omdat we dankbaar zijn voor wat Hij heeft gedaan. Als we Hem prijzen, dan erkennen we Zijn grootheid. Maar daar houdt het niet mee op. We zijn Zijn voorhoven binnengekomen, maar wat moeten we daar doen? We komen daar om Hem te aanbidden... Als we stoppen na een loflied, dan hebben we misschien een fijne tijd gehad, maar we hebben niet werkelijk het hart en het doel van God gevonden. Iets diep in ons schreeuwt om meer. We verlangen naar de aanwezigheid van de Heer. We hunkeren naar direct contact met de levende God. En dan willen we Hem het enige bieden wat we Hem te geven hebben: onze aanbidding. Laten we onze reis daarom vervolgen en de Heer vragen ons in staat te stellen om binnen te komen in Zijn aanwezigheid. Want als we in Zijn aanwezigheid zijn, dan beginnen we pas echt te aanbidden.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, leer mij toch dat geheim van aanbidding. Ik ben onder de indruk van Uw heiligheid en ik aanbid U, want U bent Licht, U bent Liefde, U bent rechtvaardig en U oordeelt. U bent zelf woede en toorn, maar ook vergeving en goedheid! U bent een genadige en almachtige God!

Gebed voor DPM wereldwijd

ZAMBIA

  • ZNBC Radio directeur Alex Mukuta zond Dereks onderwijs uit in Kitwe. Sindsdien is hij verhuisd naar Lusaka. We hebben hem benaderd om te vragen of hij Dereks onderwijs ook vandaaruit wil uitzenden. Bid dat Dereks programma weer kan worden uitgestuurd in Zambia
  • Onze medewerker Ricky van der Walt hoopt weer naar Zambia te reizen, waar hij Dereks boeken en dvd’s zal verspreiden, die daarna doorgegeven worden aan voorgangers uit Zambia, Angola en Congo. Bid om Gods timing voor zijn reis, en om de benodigde financiën.