Shop Doneer

Hemelse sociale zekerheid

Leestijd: 2 min.
Een ander aspect van financiële en materiële veiligheid is wat ik noem Gods sociale zekerheid. De sociale zekerheid die een regering voor haar burgers verzorgt, is kenmerkend voor veel politieke systemen in de Westerse wereld. Mensen betalen daarbij hoge belasting en andere contributies aan de overheid van het geld dat zij zelf hebben verdiend met hun arbeid. In ruil daarvoor draagt de regering verantwoordelijkheid voor haar burgers, in tijden van nood. Wie bijvoorbeeld ziek is, werkloos of ouder dan 65 jaar, kan een beroep doen op de sociale zekerheid. Helaas blijkt deze sociale zekerheid in veel Westerse landen toch relatief; steeds meer oudere mensen komen in de problemen, ook al hebben ze hun leven lang verdiend geld afgedragen in ruil voor zekerheid. Dit is een typisch voorbeeld van de onzekerheid van het investeren in een menselijk systeem. Ik ben geen tegenstander van sociale zekerheid, maar er zijn wel grenzen aan de zekerheid die ze uiteindelijk biedt.
De behoefte aan zekerheid is echter wel heel reëel. Laten we dat onder ogen zien. Ook God biedt ons die aan, maar dan op een andere basis. De basis waarop God ons zekerheid aanbiedt in tijden van nood, is die van geloof. Onze sociale zekerheid heeft een geestelijke basis, namelijk geloof, dat door liefde werkt. Geloof in God en zijn Woord komt tot uiting in daden van liefde naar God en onze medemens. In Psalm 112 geeft de psalmist ons een beeld van Gods standaard voor de gerechtigheid van mensen. Er ligt daarbij grote nadruk op het goed doen aan de armen en het helpen van degenen die in nood zijn. Dat is een essentieel onderdeel van het Bijbelse beeld van gerechtigheid. Helaas lijkt het erop dat dit aspect nagenoeg is verdwenen uit het denken van veel hedendaagse gelovigen en gemeenten, maar in de bijbel is het overduidelijk aanwezig. Gelukkig is er recent ook een nieuwe bewustwording te bespeuren op dit gebied.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. (...) Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer. (Psalm 112)
Het zorgen voor armen maakt jouw eigen leven rijker in Gods ogen; het hoort bij de leefstijl van de rechtvaardige, om te geven en uit te delen aan anderen die minder hebben.

Heer, wilt U me leren op Uw manier naar mijn financiën te kijken en te denken vanuit uw zekerheden, niet die van deze wereld. Dank U wel voor gelegenheden om te geven en uit te delen, zodat uw genade zichtbaar wordt door mijn leven heen. Amen.