Shop Doneer

Herinnerd door de profeten

Leestijd: 3 min.

Veel later herinnerde God Israël via de profeten aan de belangrijkste voorwaarde die Hij eerder via Mozes aan hen had gesteld: aandachtig naar Hem luisteren. We zullen als voorbeeld kijken naar Jeremia. Hij roept kort maar krachtig Gods oproep in herinnering. In Jeremia 7:22-23 vermaant God Zijn volk dat het niet begrijpt wat Hij van hen verwacht, en Hij spreekt ze erop aan dat ze Hem niet gehoorzamen:

Want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land ​Egypte​ leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op ​brandoffers​ en slachtoffers. [Eigenlijk zegt God hier: Jullie zijn zo druk met jullie brandoffers en slachtoffers, maar dat is niet het belangrijkste wat Ik van jullie vraag; er is iets belangrijker dan dat.] Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.

Eenvoudiger en duidelijker kan het bijna niet. Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn. Maar helaas, Israël deed niet wat God vroeg. En dus gaat Jeremia verder in hoofdstuk 7:24:

Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige ​hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts.

Wat was het grote probleem van Israël? Waar begon het mee? We kunnen de vinger leggen op vele uiterlijke verschijningsvormen van het probleem, maar hier lezen we de innerlijke kern van het probleem: Zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd... Zie je, het ging allemaal om waar ze naar luisterden. Ze luisterden niet. Ze bogen niet hun hoofd en neigden niet hun oor. Ze luisterden niet naar de stem van de Heer hun God en ontvingen niet wat Hij voor hen had. Ze misten het hele plan en doel van God. Weet je nog wat het doel was? In Exodus 19 stond het: Als jullie aandachtig naar Mij luisteren, dan zullen jullie Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk; de grote voorwaarde is echter dat jullie naar Mijn stem luisteren en gehoorzamen.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik U mag toebehoren, dank U wel dat U mijn God bent. Help mij om net als Israël deel van Uw volk te zijn, door te luisteren naar Uw stem en deze te gehoorzamen. Ik wil Uw weg gaan en Uw zegeningen ontvangen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

  • Bid om wijsheid van God voor de directeuren Elsie en Danny, die conferenties voor voorgangers en andere christelijke leiders voor dit jaar plannen. Ze willen plaatsen in India bezoeken waar ze nog nooit eerder zijn geweest; bid dus om open deuren en om Gods bescherming.
  • Bid dat de voorgangers in deze onbereikte gebieden de hulpbronnen van Derek die worden aangeboden, zullen aannemen en gaan gebruiken.

ZENDINGSVERSLAG INDIA

Onlangs hebben de DPM-India directeuren Elsie en Danny een tweedaagse conferentie gehouden in het zuiden van India, waar meer dan 500 mensen aanwezig waren, die onderwijs kregen over De Omwisseling en Geestelijke strijd. De meerderheid van hen kwam uit plattelandsgebieden, waar de mensen niet hoog opgeleid zijn en normaal gesproken geen toegang hebben tot deze soort onderwijs. De feedback die we kregen was: We hebben alles duidelijk kunnen begrijpen en hebben geen twijfel over wat we hebben gehoord. We gaan terug naar onze plekken met nieuwe kracht in ons hart, en we weten dat we alles bezitten wat we nodig hebben om de overwinning te behalen over onze problemen, satan en zijn koninkrijk!