Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het altaar geeft waarde aan het offer

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Een levend offer
Gisteren lazen we dat Paulus ons oproept om ons lichaam aan te bieden als een levend offer. Als antwoord op het offer dat Jezus voor ons bracht, mogen we ons lichaam aan God aanbieden als een offer op het altaar.
Om meer zicht te krijgen op de betekenis van het altaar, kijken we naar een prachtige illustratie uit Mattheüs 23. In dit Bijbelgedeelte sprak Jezus de Joodse godsdienstige leiders aan op hun dwaze interpretaties van de Schrift. Om één ding te noemen, ze zeiden dat als je zweert bij het altaar in de tempel, dan is dat niet erg; je hoeft de eed die je op die manier aflegt niet te houden. Maar als je zweert bij het offer of de gave die op het altaar is gelegd, dan ben je gebonden om je eed wel te houden. Jezus bestrafte hen en zei:
Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? (Mattheüs 23:19)
Merk goed op dat het niet de gave of het offer is, wat het altaar waarde geeft. Het is het altaar dat waarde geeft aan het offer. Het offer heiligt niet het altaar; het altaar heiligt het offer dat erop wordt gelegd. Daarom is het zo dat als jij je lichaam op Gods altaar legt, dan heiligt het altaar jouw lichaam. Zo lang jij op het altaar blijft, word jij geheiligd door het altaar. Denk hier goed over na: Als jij op enig moment je leven weer van Gods altaar afneemt, omdat je besluit je eigen weg te gaan, het op je eigen manier te doen, of 'je eigen ding te doen' om jezelf te plezieren, dan verbreek je jouw contact met het altaar. Op dat moment stopt het proces van jouw heiliging, want het altaar heiligt alleen het offer zolang het op het altaar ligt.
Blijf altijd dankbaar dat God bereid is om jou te aanvaarden. Jij bewijst God geen dienst door Hem je leven te geven. God bewijst jou een dienst door je leven te aanvaarden als een offer. En Hij aanvaardt het niet op basis van wie of wat jij bent, maar op basis van het altaar waar jij je leven op legt, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. (1 Korinthe 2:2)

Dank U wel, Vader, dat U mijn offer aanvaardt! Dat U mij, als ik mij aan U aanbied, aanvaardt zoals ik ben omdat het altaar, dat is Jezus Christus zelf, mij heiligt. Heilige Geest, wilt U mij helpen om altijd op dat altaar te blijven, op de plaats waar Jezus mij heiligt. Amen.