Shop Doneer

Het beeld van de huwelijksrelatie

Leestijd: 3 min.

Het feit dat Israël in Gods genade hersteld werd, wordt ook zichtbaar in het beeld van de huwelijksrelatie. Het is alsof Israël, door het verbond dat werd gesloten op de Sinaï, getrouwd was met Jahweh. Maar de huwelijksrelatie werd verbroken door hun ontrouw en overspel. Gelukkig vinden we in de boeken van de profeten ook het herstel van die relatie terug. We lezen enkele gedeelten waarmee een prachtige waarheid naar voren komt. In Hosea 2:18-19 zegt de Heer tegen Israël:

Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.

Dit is een beeld van het herstel van de huwelijksrelatie tussen de Heer en zijn volk. Verder staat er een prachtig gedeelte in Jesaja 61:10:

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

En dan opnieuw een belofte aan Israël, als land en aan Israël als volk, in Jesaja 62:4-5:

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

Dus herstel van gerechtigheid brengt tevens herstel van die huwelijksrelatie. De Heer kan opnieuw trouwen met zijn volk, want er is boete gedaan voor haar zonden en zij is bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid.

Ook de profeet Jeremia brengt dit prachtig naar voren. In Jeremia 23 lazen we het gedeelte waarin staat ‘Zijn naam zal zijn ‘De HEER is onze gerechtigheid’, maar nu kijken we naar Jeremia 33, daar zien we de andere kant van het verhaal:

Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, (eerder gaf ik al aan dat dit altijd de Messias is) die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid.”

Is dit geen prachtig beeld! Zie je de betekenis hiervan? De naam van de stad zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Wanneer Hij zijn volk tot zich neemt in gerechtigheid en wanneer zijn volk opnieuw zijn bruid wordt, dan krijgt de bruid de naam van de bruidegom, net zoals bij een huwelijk gebruikelijk is. Wanneer wij één zijn met Hem, dan wordt ònze naam: De Heer is onze gerechtigheid. We zijn bekleed met zijn gerechtigheid. We worden met Hem geïdentificeerd. Niet langer zijn we afhankelijk van onze eigen inspanningen en worstelingen. We worden niet langer teruggehouden door ons falen en onze zonde. We zijn overgegaan in een nieuwe relatie met God, een persoonlijke relatie, waarin de Heer zelf zijn naam op ons legt: Hij is onze gerechtigheid.

Gebed van de dag

Heer, te midden van een wereld die verdrinkt in verbroken huwelijksverbonden, blijft Uw verbondstrouw altijd gelden. We bidden voor uw bescherming over de huwelijken, die midden in deze wereld zo’n belangrijk beeld zijn van uw verbondstrouw aan ons. En laat ons nooit vallen in ontrouw aan U, maar leven naar de naam die U op ons heeft gelegd: gerechtigheid in Jezus Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.