sluit
Shop Doneer

Het belang van de hoop

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik houd vast aan mijn belijdenis, zonder te wankelen.
Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw.
(Hebreeën 10:23)
Er zijn vele preken over geloof en liefde, maar over hoop hebben de meeste christenen maar weinig gehoord. Dat gold in ieder geval voor mij, op een moment dat ik er juist heel erg om verlegen zat. In die periode was ik wanhopig op zoek naar hulp van God, en de Heilige Geest leidde me rechtstreeks naar de Bijbel. Ik had in die tijd nog nooit een preek gehoord over het thema hoop. De Heilige Geest kwam en gaf me precies wat ik nodig had - daarom vind ik het vandaag, jaren later, nog steeds heel belangrijk dat mensen het belang begrijpen van hoop. Wat is hoop? Hoe belangrijk is het en hoe kun je het krijgen?
Hoop is nodig als we ons geloof en onze liefde willen blijven behouden. Zonder hoop zal ons geloof gaan lekken en onze liefde opdrogen. Hoop is geen leuke extra optie in ons pakket; het is een noodzakelijk principe om het volle leven als christen te kunnen ervaren.
Het gezegde is: hoop doet leven. Als er geen hoop is, is er geen leven. Hopeloosheid is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Ik kan me weinig voorstellen dat erger is. Toch leven talloze mensen voortdurend in hopeloosheid. Als ik op een vliegveld zit te wachten of op straat loop en naar de gezichten van mensen kijk, dan zie ik vaak vele mensen die hopeloosheid uitstralen. Maar dank God dat we nooit hopeloos hoeven zijn, want de Bijbel zegt: Christus onder U, de hoop der heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). Hij is de verpersoonlijking van de hoop, oftewel de Hoop in eigen persoon. Waar Hij is, daar is leven.

Dank U Heer dat U trouw bent - U geeft mij hoop en sterker nog, U bent de hoop die in mij leeft. Ik proclameer dat waar hoop is, waar U bent, daar is leven. Ik zal mij zonder te wankelen vasthouden aan mijn belijdenis. Amen.