Shop Doneer

Het belang van een gezond voedingspatroon

Leestijd: 2 min.

Een gezond voedingspatroon is een belangrijk aspect van ons leven. Iedereen volgt een dieet, of je daar nu bewust voor kiest of niet en of dat nu een gezond dieet is of niet. Verschillende dieetvormen worden ons van alle kanten aangeraden, waaronder vegetarisme. Ik heb veel mensen ontmoet die deze levensstijl volgen en ik heb daar respect voor. Wel denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met al te stellige uitspraken over deze dingen. Het is interessant wat Paulus hierover schreef:

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. (Romeinen 14:1-3)

Paulus leert ons dat we moeten oppassen voor onze houding naar andere mensen. En over vegetarisme meende Paulus dat degene die alleen groenten eet zwak is in het geloof, want hij vermijdt vlees als een manier om gerechtigheid te verkrijgen. Er is ook een andere vorm van dieet die door veel mensen wordt verdedigd en omhelsd, namelijk volledige onthouding van alcohol. Toch staat er in de Bijbel over God:

Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: wijn, die het hart van de mens verheugt, olie die zijn gezicht doet glanzen, en brood dat het hart van de mens versterkt (Psalm 104:14,15).

God brengt uit de aarde verschillende dingen voort die wij mogen eten en drinken, inclusief wijn dat het hart van de mens verheugt. God vraagt niet van ons dat wij geheelonthouders zijn. Toch geldt ook hier hetzelfde uitgangspunt als wat Paulus aanhaalt in Romeinen 14, respect voor hen die anders denken en leven dan jij.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik zal U vereren in wat ik eet en hoe vaak ik dat doe. Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.