Shop Doneer

Het belang van het avondmaal

Leestijd: 1 min.
We hebben geleerd dat het leven zit in het bloed (zie Lev. 17:11). Als we het leven willen, dan moeten we het bloed tot ons nemen. Dit doen we door het avondmaal te vieren en door het woord van ons getuigenis.
De viering van het avondmaal is voor mij heel belangrijk geworden. Paulus citeerde Jezus in 1 Korinthe 11:25: Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis.Er zijn veel kerken die lijken te denken dat er staat: ,,Doe dit, zo zelden als u die drinkt..." De mooiste diensten die ik ooit heb meegemaakt waren liturgische avondmaalsdiensten, omdat ze deze Bijbelse inzetting in de praktijk brachten.
Op een gegeven moment kwamen Ruth en ik tot de conclusie dat we het avondmaal niet vaak genoeg vierden. Als de priester van ons gezin, besloot ik dat we vanaf dat moment iedere morgen het avondmaal zouden vieren tijdens onze stille tijd. Ik zeg niet dat iedere christen dit moet doen, maar ik ben wel dankbaar dat de Heer ons hiertoe leidde, want het is een dagelijkse bron van kracht en leven, en wij zouden anders zeker het gevoel hebben gehad dat er iets in ons leven ontbrak.
Iedere dag als we avondmaal vierden, zeiden we: ,,Heer, we ontvangen dit brood als Uw vlees, en deze wijn als Uw bloed. We doen dit tot Uw gedachtenis, en we proclameren Uw dood, totdat U komt." Tijdens het avondmaal is er geen verleden dan het kruis, geen toekomst dan de wederkomst. We doen dit om de dood en opstanding van Jezus te herinneren, totdat Hij terugkomt. Laat het avondmaal ons aansporen om na te gaan of we werkelijk onszelf vullen met het leven dat in het bloed is.

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik maak gebruik van het leven dat in het bloed is door middel van het avondmaal; daardoor is er voor mij geen ander verleden dan het kruis, en geen andere toekomst dan de wederkomst. Ik proclameer dat ik satan overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis, en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Amen.