Shop Doneer

Het belang van lofprijs

Leestijd: 2 min.

De psalmen staan vol met bijzondere en prachtige beelden van ware lofprijs en aanbidding. Laten nog eens kijken naar Psalm 95:

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met lofzangen,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de Heer is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.
In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.
Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.
Kom, laten wij aanbidden en neerbukken,
laten wij knielen voor de Heer, Die ons gemaakt heeft.
Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand. (vers 1-7)

In dit gedeelte zitten drie fasen verborgen die ik wil bespreken. Ten eerste zien we in de verzen 1 en 2 luide en vrolijke lofprijs en dankzegging: Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met lofzangen, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Dat is luide, uitzinnige lofprijs en dankzegging, en een voorportaal van wat nog komen gaat.

In vers 3 tot en met 5 geeft de psalmist redenen waarom we God prijzen en danken. Zoals we al eerder zagen, danken we God voor wat Hij doet. We prijzen Hem om wie Hij is. Beide redenen staan in vers 3: Want de Heer is een groot God. Ergens anders in de Psalmen staat: De Heer is groot en zeer te prijzen (Psalm 145:3). Lofprijs is gerelateerd aan Gods grootheid. Psalm 95 herinnert ons aan wat God heeft gedaan: Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (vers 5)

Als we met deze houding van lofprijs en dankbaarheid tot God komen, worden onze ogen automatisch op God gericht. Dit is essentieel om te kunnen aanbidden, want de grootste vijand van aanbidding is zelfgerichtheid. Zolang alles om onszelf draait en we ons richten op onze problemen en de dingen die om ons heen gebeuren, zijn we niet in een positie om God te aanbidden.

Maar God wil ons graag bevrijden van onze zelfgerichtheid en onze focus op onze problemen en de wereld om ons heen. Hij wil namelijk dat we - nadat we Hem hebben gedankt en geprezen om Zijn grootheid - doorbreken naar aanbidding, waar alles gaat om Zijn heiligheid en we Zijn licht, liefde, rechtvaardigheid en oordeel, maar ook vergeving en goedheid in ons leven ervaren!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat een wonder dat ik een kind ben van de allerhoogste God, die de hemel en alles wat daarin is - de sterren van de hemel - zelfs schiep met de adem van Zijn mond! Dank U voor Uw oneindige grootheid. En als ik die zie, dan worden al mijn eigen zorgen en problemen klein, en maak ik U groot met alles wat in mij is! Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

BOTSWANA

Ina is het werk aan ‘Life-Changing Spiritual Power’ (een compilatie van 6 boeken) in het Xhosa aan het afronden, en zal dan de eindredactie verzorgen van het Tshwane boek. Bid voor haar bij het onder handen nemen van deze boeken in Afrikaanse talen. Het is een uitdagend project.