Shop Doneer

Het belang van namen

Leestijd: 2 min.

Het thema van dit boek is heel verrijkend. We gaan het hebben over de namen van God en hoe Hij zich door zijn namen aan ons openbaart. Door de namen die de bijbel voor Hem gebruikt, kunnen we God veel beter leren kennen. Namen hebben door de hele bijbel heen grote betekenis, veel meer dan in onze moderne cultuur. Vrijwel alle bijbelse namen hebben een specifieke betekenis en passen bij de persoon die hem draagt.

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de namen van de drie aartsvaders: Abraham, Isaak en Jakob. Bij twee van hen werd hun naam door God veranderd. Abrahams naam werd veranderd van Abram in Abraham. Abram betekent ‘verhoogde vader’ en Abraham betekent ‘vader van velen’. Ook Jakobs naam werd veranderd, namelijk in ‘Israël’. Jakob wordt doorgaans geïnterpreteerd als ‘listig’, terwijl Israël betekent ‘prins van God’ of ‘iemand die worstelt met God’. In beide gevallen kwam de naamsverandering op een kruispunt in het leven van de persoon, en had ze beslissende invloed op zijn toekomst en op de ontwikkeling van zijn karakter. Met andere woorden, namen hangen in de bijbelse context samen met iemands karakter en bestemming.

Nu zou je je kunnen afvragen: „Waarom werd de naam van Isaak dan niet veranderd?” Nou, deze naam had God al gekozen voordat hij werd geboren. Dus de naam die God al had uitgekozen hoefde niet veranderd te worden. Zoals we weten uit de context van het verhaal is de betekenis van Isaak ‘hij die lacht’.

Dit alles maakt duidelijk dat namen in de bijbel belangrijk zijn. Ze zijn een indicatie van iemands karakter en aard.

Wat is het dan bijzonder te bedenken dat God zijn eigen naam aan ons heeft verbonden. We mogen bidden in zijn naam, zoals in Johannes 14:13 staat:

en wat U ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.

Uiteindelijk zal zelfs blijken dat zijn naam op ons voorhoofd is geschreven.

En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. (Openbaring 22:4)

Laten we dankbaar zijn dat vanaf het kruispunt in ons leven, toen we Hem aannamen, de almachtige God voor eeuwig zijn naam op ons heeft gelegd, en dat die geestelijke naamsverandering beslissende invloed heeft op onze toekomst en de ontwikkeling van ons karakter!

Gebed van de dag

Heer, dank u wel dat uw naam op mij is. Dank u wel dat u uzelf openbaart door uw namen en dat ik u beter mag kennen door deze openbaring. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.