Shop Doneer

Het beschreven vonnis voltrekken

Leestijd: 2 min.

Gisteren sloten we de overdenking af met het prachtige gedeelte uit Psalm 149:

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Dit Bijbelgedeelte spreekt over het voltrekken van een beschreven recht (of: vonnis). Waar is dat vonnis dan beschreven? Juist, in het Woord van God!

Wij zijn het niet die oordelen formuleren. Nee, God heeft reeds geoordeeld en wij hebben het voorrecht die oordelen over de natiën en hun regeerders te voltrekken. Met andere woorden, wij hebben de taak een unieke en bepalende rol te spelen in de geschiedenis. Besef je hoe belangrijk dit is? Ik ben bang dat massa's christenen vandaag geen flauw idee hebben wat God allemaal voor ons beschikbaar heeft gemaakt, maar ook niet van wat God van ons verwacht.

Nogmaals wil ik benadrukken dat wij het niet zélf zijn die oordelen. We vinden de oordelen in het geschreven Woord van God en wij zijn degenen die ze voltrekken. Hoe? Door te proclameren. We laten Gods oordelen, die in de Bijbel beschreven staan, hun werk doen. Wij proclameren ze, wij zijn de herauten. We staan op het marktplein van de wereld en trekken de aandacht door de uitroep van een heraut: ,,Zegt het voort!" Daarna maken we Gods vonnis bekend.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij doordringen van de ernst van onze roeping als Lichaam Van Christus op aarde, om Uw eeuwige rechtspraak vorm te geven hier op aarde, in de vorm van een vonnis aan de volken. Juist in dat opzicht wil ik ook opkomen voor Uw verbondsvolk Israël. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.