Doneer

Het beschreven vonnis voltrekken

Leestijd: 1 min.
Gisteren sloten we de overdenking af met het prachtige gedeelte uit Psalm 149:
Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij juichen als zij gaan slapen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidenen en de volken te bestraffen; om hun koningen te binden met ketenen en hun edelen met ijzeren boeien, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de heerlijkheid van al zijn gunstelingen zijn.
Dit Bijbelgedeelte spreekt over het voltrekken van een beschreven recht (of: vonnis). Waar is dat vonnis dan beschreven? Juist, in het Woord van God!
Wij zijn het niet die oordelen formuleren. Nee, God heeft reeds geoordeeld en wij hebben het voorrecht die oordelen over de natiën en hun regeerders te voltrekken. Met andere woorden, wij hebben de taak een unieke en bepalende rol te spelen in de geschiedenis. Besef je hoe belangrijk dit is? Ik ben bang dat massa's christenen vandaag geen flauw idee hebben wat God allemaal voor ons beschikbaar heeft gemaakt, maar ook niet van wat God van ons verwacht.
Nogmaals wil ik benadrukken dat wij het niet zélf zijn die oordelen. We vinden de oordelen in het geschreven Woord van God en wij zijn degenen die ze voltrekken. Hoe? Door te proclameren. We laten Gods oordelen, die in de Bijbel beschreven staan, hun werk doen. Wij proclameren ze, wij zijn de herauten. We staan op het marktplein van de wereld en trekken de aandacht door de uitroep van een heraut: ,,Zegt het voort!" Daarna maken we Gods vonnis bekend.

Heer, wilt U mij doordringen van de ernst van onze roeping als Lichaam Van Christus op aarde, om Uw eeuwige rechtspraak vorm te geven hier op aarde, in de vorm van een vonnis aan de volken. Juist in dat opzicht wil ik ook opkomen voor Uw verbondsvolk Israël. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Amen.