Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het besluit van God

Leestijd: 1 min.
Het was de wil van de Heer zijn dienaar te vermorzelen, hem met leed te overladen (Jesaja 53:10, GNB).In andere vertalingen staat dat het 'de Heer behaagde...' Deze vertaling is echter niet helemaal juist; het gaat erom dat het een besluit van God was, een doelstelling. Een crimineel in Groot-Brittannië wordt officieel veroordeeld door een rechter om opgesloten te worden 'tot welbehagen van de koningin'. Er wordt niet bedoeld dat de koningin er blij van wordt dat iemand wordt opgesloten, maar wel dat zij het noodzakelijk vindt. Deze uitspraak gaat terug tot de tijd van Koningin Elizabeth (1558-1603) in Engeland. Dus als hier vandaag staat: 'het behaagde de Heer', dan wordt er niet bedoeld dat God het fijn vond dat Hij zijn zoon moest vermorzelen, maar wel dat het zijn besluit was dit te doen. Hij zag dat het noodzakelijk was dat dit gebeurde; het was de enige mogelijkheid.
De Hebreeuwse taal is zo omsluierd, dat het bijna onmogelijk is er een accurate vertaling van te maken. Er staan in het eerste deel van dit vers slechts vier Hebreeuwse woorden. In het Nederlands kom je dan bij: Het was de wil van de Heer zijn dienaar te vermorzelen, hem met leed te overladen. De beste vertaling waar ik zelf mee zou kunnen komen, is: ,,...hem tot ziekte te maken door hem te vermorzelen." Dit is de vertaling van het woord 'chalah'. Het woordje komt ook voor in Micha 6:13, waar God spreekt tot het opstandige, koppige Israël:...zal Ik u ook ziek maken, door u te treffen en te verwoesten vanwege uw zonden.God heeft een vast en eeuwig plan, waar wij, zijn kinderen, een plaats in hebben. Onderwerping is ons gepaste antwoord op Gods plan.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat God Jezus tot ziekte heeft gemaakt door Hem te vermorzelen en dat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, opdat ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden. Dank U Heer, dat ik door Jezus' offer vergeven ben van mijn zonde. Amen.