Shop Doneer

Het beste naar boven halen

Leestijd: 2 min.
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot ​liefde​ en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10:24-25)

Dit vers bevat de achtste 'Laten wij'-stelling in de Hebreeënbrief. In sommige vertalingen staat: Laten we bedenken hoe we elkaar kunnen aanmoedigen. Maar de volgorde is anders in het Grieks. Daar staat: Laten we acht slaan op elkaar, hoe we elkaar kunnen aanmoedigen tot liefde en goede werken. Hier zien we de essentie van het acht slaan op elkaar; we moeten acht slaan op elkaar om elkaar te bemoedigen tot goede werken, oftewel het beste in elkaar naar boven halen.

Massa's mensen vandaag zitten opgesloten in hun eigen gevangenis van zelfgerichtheid. Ze zijn nooit echt gelukkig en ervaren nooit werkelijke vervulling en vrede. In feite is het zo dat hoe meer je je zorgen maakt en bezig bent er zelf zo goed mogelijk af te komen, hoe ongelukkiger je wordt. Een Bijbelse manier om uit die gevangenis vrij te komen, is je niet langer druk te maken om jezelf. Laten we Jezus' voorbeeld volgen en doen wat Paulus schrijft:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3-4)

Het tegenovergestelde van oog hebben voor wat van anderen is, is alleen oog hebben voor wat van jezelf is. Van zo'n houding kom je alleen los door je meer bezig te houden met anderen dan met jezelf. En dat kun je, omdat God bezig is met jou!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U me helpt om anderen lief te hebben. Vanuit Uw liefde voor mij wil ik meer bezig zijn met anderen dan met mezelf. Ik zal acht slaan op anderen en het beste in hen naar boven halen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.