Shop Doneer

Het beste naar boven halen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal acht slaan op anderen
En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.(Hebreeën 10:24)
En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar opwekken en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10:24,25)
Dit vers bevat de achtste 'Laten wij'-stelling in de Hebreeënbrief. In sommige vertalingen staat: ,,Laten we bedenken hoe we elkaar kunnen aanmoedigen." Maar de volgorde is anders in het Grieks. Daar staat: ,,Laten we acht slaan op elkaar, hoe we elkaar kunnen aanmoedigen tot liefde en goede werken." Hier zien we de essentie van het acht slaan op elkaar; we moeten acht slaan op elkaar om elkaar te bemoedigen tot goede werken, oftewel het beste in elkaar naar boven halen.
Massa's mensen vandaag zitten opgesloten in hun eigen gevangenis van zelfgerichtheid. Ze zijn nooit echt gelukkig en ervaren nooit werkelijke vervulling en vrede. In feite is het zo dat hoe meer je je zorgen maakt en bezig bent er zelf zo goed mogelijk af te komen, hoe ongelukkiger je wordt. Een Bijbelse manier om uit die gevangenis vrij te komen, is je niet langer druk te maken om jezelf. Laten we Jezus' voorbeeld volgen en doen wat Paulus schrijft:
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat vanuit een nederig denken de een de ander belangrijker achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3,4 - NASB)
Het tegenovergestelde van acht slaan op elkaar, is alleen oog hebben voor wat van jezelf is. Van zo'n houding kom je alleen los door je meer bezig te houden met anderen dan met jezelf. En dat kun je, omdat God bezig is met jou!


Dank U Heer dat U me helpt om anderen lief te hebben. Vanuit uw liefde voor mij wil ik meer bezig zijn met anderen dan met mezelf. Ik zal acht slaan op anderen en het beste in hen naar boven halen. Amen.