Shop Doneer

Het betaalde bedrag

Leestijd: 1 min.
De prijs die Jezus heeft betaald staat duidelijk omschreven in verschillende gedeelten van het Nieuwe Testament. In Handelingen 20:28 heeft Paulus het over de oudsten van de gemeente in Efeze:
Wees dan op uw hoede wat uzelf betreft, en heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed.
Paulus schrijft hier dat God zijn eigen bloed heeft gegeven. Jezus wordt dus door Paulus omschreven als God. De prijs die God ervoor betaalde was het bloed van zijn Zoon Jezus. In 1 Petrus 1:17 lezen we:
En als u Hem als Vader aanroept die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.
Petrus had het niet over een soort slaafse angst, maar een diep gevoel van verantwoordelijkheid dat je ervaart vanwege de hoge prijs die Jezus voor jou heeft betaald. Als we ons realiseren dat we verlost zijn door het bloed van Jezus, kunnen we ons niet veroorloven daar lichtvoetig mee om te gaan.
U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam (vers 18,19).
De prijs die Jezus betaalde om ons te verlossen was zijn kostbare bloed. Hij wordt het Lam van God genoemd, zonder smet of vlek. Een smet is iets waarmee we worden geboren. Een vlek is iets wat later op ons leven komt. Jezus heeft met beiden niets van doen. Hij heeft geen smet van de erfzonde opgelopen, en Hij heeft ook geen vlekken van persoonlijke zonden. Het is zijn volmaakte bloed dat ons heeft verlost.

Dank U Heer dat U mij heeft teruggekocht. Ik proclameer dat ik verlost ben door het kostbare bloed van Jezus. Ik ben duur gekocht; ik ben van God. Amen.