sluit
Shop Doneer

Het bewijs van Gods wijsheid ben jij!

Leestijd: 3 min.

Gisteren sloten we af met de geweldige realiteit dat het Gods welbehagen is (Efeziërs 1:9) om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één Hoofd, dat is Christus, bijeen te brengen. Hier komen wij in beeld. Stel je dat prachtige plan van God eens voor, zich ontplooiend van eeuwigheid tot eeuwigheid. Paulus vervolgde:

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeziërs 1:11-12)

Wij - jij en ik, de hele mensheid - zijn het allerduidelijkste bewijs van het principe dat als we onszelf verhogen, we vernederd zullen worden. Maar als we onszelf vernederen, dan zullen we verhoogd worden. Paulus bewees dit opnieuw in zijn brief aan de gemeente in Efeze:

...in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2:6-7)

Wij zijn het voornaamste bewijsstuk van Gods genade.

...opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Efeziërs 3:10-11)

Het is bijzonder om te weten dat voor tijd en eeuwigheid, wij het allerhoogste bewijs aan het hele universum zullen zijn van Gods wijsheid. God haalde ons van de schroothoop en maakte van ons Zijn meesterwerk...

Ik word stil als ik nadenk over die bijzondere waarheid; God heeft die gevallen, verdorven, kapotte mens genomen en hem hersteld en verhoogd naar Zijn oorspronkelijke bedoeling, namelijk dat zij die in Christus vergeving van zonden ontvangen opnieuw dragers kunnen worden van Zijn majestueuze heerlijkheid. Op die manier laat hij aan het hele universum en aan de hele geestelijke wereld, Zijn grootheid en almacht zien. Wat een genade!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ook ik door het werk van de Heer Jezus Christus hersteld mag worden naar Uw oorspronkelijke bedoeling, en Uw heerlijkheid mag weerspiegelen naar deze wereld, die zo kapot en verloren is geraakt door de zonde. Dank U Heer, voor die geweldige genade! Amen.

Boeken over Gods wijsheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over Gods wijsheid, die zo anders is dan de wijsheid van mensen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op om jezelf te vernederen. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • Met de proclamatiekaart Verootmoediging spreek je uit dat je jezelf verootmoedigt voor God. Je mag Zijn genade leren kennen!
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen ontdek je hoe belangrijk het is dat Jezus' offer aan het Kruis centraal staat in jouw leven. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God! (1 Korinthiërs 1:18)
  • In Genade of niets neemt Derek je mee in de onpeilbare diepte van Gods genade voor jou. Een absolute must om vrij te komen van een leven van zelf worstelen en proberen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.