Shop Doneer

Het bloed 'spreekt'

Leestijd: 1 min.
Het bloed van Jezus voorziet ook nog op een andere prachtige wijze in ons leven. Veel christenen zijn zich hier echter niet van bewust. We lezen Hebreeën 12: 22-24:Maar u bent toegetreden tot de berg Sion (...) en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.
Op de hemelse berg Sion werd het bloed van Jezus voor ons gesprenkeld in het Heilige der heiligen, in de directe aanwezigheid van God. Christus betrad die plaats als onze voorloper. Door Zijn offer voorzag Hij in eeuwige verlossing, en Hij sprenkelde het bewijs van die verlossing uit in de aanwezigheid van God de Vader.
In de eerste dagen van de menselijke geschiedenis doodde Kaïn zijn broer Abel. Daarna probeerde Kaïn bij de verantwoordelijkheid voor die moord weg te lopen, maar de Heer daagde hem uit en zei:Je kunt je schuld niet verbergen, want het bloed van je broer dat op de grond is gevloeid roept naar mij om wraak (zie Genesis 4:1-15).Het contrast met het bloed van Jezus is levensgroot. Zijn bloed roept niet om wraak, maar om genade. Het bloed van Jezus is een voortdurende smeekbede in Gods aanwezigheid, om Zijn genade voor ons.
Als we persoonlijk getuigen van de kracht van Jezus' bloed, dan hoeven we deze woorden niet iedere paar minuten te herhalen, want het bloed van Jezus pleit voortdurend voor ons in de hemel. Iedere keer dat we het moeilijk hebben, in verleiding komen, angstig of bezorgd zijn, mogen we onszelf eraan herinneren dat het bloed van Jezus in Gods tegenwoordigheid op ditzelfde moment voor ons spreekt.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Zijn bloed voortdurend Gods genade afroept over mijn leven, in de aanwezigheid van de almachtige God. Wat een heerlijke plaats om te leven! Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.