Shop Doneer

Het bloed van Jezus

Leestijd: 1 min.
In Johannes 6 zegt Jezus tot vier keer toe over de gelovigen:Ik zal hem opwekken op de laatste dag (vers 39, 40, 44 en 54).De opstanding is dus een vast onderdeel van onze verlossing.Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem (Johannes 6:54-56).
De woorden 'eten', 'drinken' en 'in Mij blijven' staan in de voortdurende tegenwoordige tijd, oftewel: ,,Wie voortdurend mijn vlees eet, en voortdurend mijn bloed drinkt, blijft voortdurend in Mij en Ik in hem." Het is duidelijk dat de Heer groot belang stelt in het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed. Ik heb niet het laatste woord, maar ik geloof werkelijk dat Jezus hier spreekt over het avondmaal.
Ooit woonde ik in een Arabische stad met Arabische christenen. Als zij het avondmaal vierden, zeiden ze: ,,Laten we van het bloed van Jezus drinken." Deze christenen hadden het juiste beeld voor ogen - het drinken van Jezus' bloed is het avondmaal.
Iets in ons voelt zich ongemakkelijk bij het idee van bloed drinken. Ik weet dat het mij jaren heeft gekost om deze term te begrijpen. Maar Jezus zelf hecht groot belang aan het avondmaal - het is niet een optie die je zou kunnen overwegen, maar een opdracht van Jezus zelf. Om eeuwig leven te ontvangen, moeten we drinken van Jezus' bloed en eten van Zijn vlees. Denk daarbij nog eens aan die eerdere tekst uit Leviticus 17:11: Het leven is in het bloed... Laten we drinken van Jezus' leven!

Dank U Vader, voor het bloed van het Lam. Ik neem deel aan Jezus' eeuwige leven, door Zijn bloed te drinken en te eten van Zijn vlees. Hierdoor blijf ik in U en blijft Uw leven in mij. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Amen.