Shop Doneer

Het brengen van het Evangelie is de hoogste taak van de Kerk

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 84

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
(1 Korinthiërs 15:1-4)

Het brengen van het Evangelie is de hoogste taak van de Kerk
Gisteren deelde ik het verhaal van mevrouw H. Hoeveel verkeerd gebruikte tijd en verkeerd toegepaste inspanning moet er liggen achter een verhaal als dit!
In Oost-Afrika hoorde ik ooit een jonge Afrikaanse evangelist praten met een blanke zendeling. Hij maakte de volgende opmerking: ‘Uw kerken zijn alleen maar pakhuizen, waar mensen opgeslagen worden voor de hel.’
Op sommige mensen komt dit misschien over als een schokkende uitspraak. Toch realiseer ik me, omdat ik de situatie ken, dat deze jonge Afrikaan de waarheid sprak.
De grote meerderheid van de leden van die kerken had nog niet éénmaal de fundamentele feiten van het Evangelie gehoord en was nooit geconfronteerd met de noodzaak om een beslist en persoonlijk antwoord op deze feiten te geven. Ze hadden het heidendom ingeruild voor een vorm van christendom. Ze hadden misschien een catechismus uit het hoofd geleerd; ze hadden een vorm van doop achter de rug; ze waren aangenomen als leden van de kerk; velen van hen waren opgeleid op zendingsscholen. Maar van de essentiële feiten van het Evangelie en van de ervaring behouden te zijn, hadden ze geen kennis en begrip.
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden… (Mattheüs 24:14)
Het hoogste doel van elke ware christelijke kerk, de belangrijkste plicht van iedere prediker en de primaire verantwoordelijkheid van elke gelovige, is om aan allen die bereikt kunnen worden, op de duidelijkste en meest krachtige manier de fundamentele feiten van het Evangelie van Christus voor te houden en erop aan te dringen dat zij het beslissende persoonlijke antwoord te geven dat God verlangt. Aan deze hoogste taak moet elke andere taak en activiteit van de Kerk ondergeschikt en dienstbaar zijn.
Nogmaals wil ik met alle mogelijke duidelijkheid en nadruk deze fundamentele feiten van het Evangelie vermelden en het antwoord dat ieder mens daarop moet geven:
1. Christus werd door God de Vader aan de doodstraf overgeleverd voor onze zonden.
2. Christus werd begraven.
3. Op de derde dag wekte God Hem op uit de dood.
4. Wij ontvangen gerechtigheid van God door deze feiten te geloven.
5. Om verlossing te ontvangen, moet iedere individuele ziel een direct, persoonlijk antwoord geven aan Christus.
Dit antwoord kan men op elk van de volgende manieren beschrijven: het aanroepen van de Naam van Christus als Heer; tot Christus komen; Christus aannemen; drinken van het levende water dat alleen Christus kan geven.
Heb jij deze feiten geloofd? Heb jij dit persoonlijke antwoord gegeven? Zo niet, dan dring ik er bij je op aan dit nu te doen. Bid met me mee, zoals Mevr. H. met mij meebad in die ziekenhuiszaal:


Heer Jezus Christus, ik geloof dat U voor mijn zonden gestorven bent; dat U begraven bent; dat U weer bent opgestaan op de derde dag. Ik heb berouw van mijn zonden en ik kom tot U voor genade en vergeving. Door geloof in Uw belofte, ontvang ik U persoonlijk als mijn Verlosser en belijd ik U als mijn Heer. Kom in mijn hart, geef mij eeuwig leven, maak mij een kind van God. Amen!