Shop Doneer

Het doel van Gods voorschriften

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 99

Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, alles is aan u onderworpen.
(Psalm 119:90-91 NBV)

Het doel van Gods voorschriften
De kracht die achter het universum staat is niet iets wat zuiver natuurkundig is. Het zijn geen atomen of elektronen of andere door de wetenschap benoemde deeltjes, maar het is het Woord van God. In het Nieuwe Testament lezen we dat de hemelen geschapen zijn door het Woord van God. Het heelal en alles wat je kunt zien, is niet ontstaan uit elementen die waarneembaar zijn.Achter onze hele wereld staat de onzichtbare, onweerstaanbare, scheppende en dragende kracht van het Woord van God! De wetten van God beheersen dit universum. Ze zijn onzichtbaar, maar heel reëel, en volgens de bovenstaande woorden is alles aan God onderworpen.Is dat geen schitterende, weergaloze werkelijkheid? Alles in het heelal gehoorzaamt aan Gods voorschriften, en werkt Zijn doelstellingen uit. En bij Zijn doelstellingen staat Zijn volk in het middelpunt, zodat alle wetten van God uiteindelijk samenwerken ten gunste van ons.In het Nieuwe Testament zegt Paulus tegen de christenen: ‘Want dit alles gebeurt ter wille van u’. Kun je dat bevatten? Gods voorschriften en doelen: ze zijn er allemaal ter wille van ons. Gods wetten – dus ook de ‘natuurwetten’ - werken allemaal datgene uit wat goed is voor ons, terwijl ze gezamenlijk het universum besturen. Het lijkt alsof ook veel andere factoren willen meespelen, maar uiteindelijk zijn het de wetten van God die onze bestemming bepalen.

Hemelse Vader, geweldige Schepper van alle dingen, dank U dat alle zogenoemde ‘wetten van de natuur’ feitelijk U dienen, om ons ten dienste te staan. En daar waar de mens – door onwetendheid of andere oorzaken – slachtoffer wordt van die wetten, daar bidden we om Uw wijsheid en mildheid in onze mensenharten om zo wijs mogelijk met Uw schepping om te gaan. Amen.