Shop Doneer

Het dwaze van God

Leestijd: 2 min.

Veel lezers gaan op dit moment door problemen en spanningen in hun leven en vragen zich misschien af: ‘Waar is God mee bezig?’ Het antwoord is: God is liefdevol, maar in Zijn liefde is Hij ook bezig je te brengen aan het einde van jezelf; de plaats waar jouw eigen mogelijkheden ophouden, zodat Zijn mogelijkheden kunnen beginnen.

We lezen en behandelen 1 Korinthiërs 1:22-25 vers voor vers:

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. (vers 22) Dit eerste geldt nog precies zoals in de tijd van Paulus. Ik geloof niet dat we als christenen het recht hebben de Joden een evangelie te prediken dat niet bovennatuurlijk wordt bevestigd.

Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde... (vers 23) Wat prediken wij? Niet alleen maar Christus. Het is gemakkelijk om te prediken dat Christus de grote Leraar is, het grote voorbeeld en de wonderbare Geneesheer, maar dat is niet alles. De kern van onze prediking moet zijn de gekruisigde Christus.

...voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. (vers 24) Wanneer vinden wij Christus als de kracht van God en de wijsheid van God? Alleen als wij aan het eind gekomen zijn van onze eigen kracht en onze eigen wijsheid. En dan doet Paulus deze geweldige uitspraak:

Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (vers 25) Wat is de dwaasheid van God en wat is de zwakheid van God? In één woord: het Kruis! De ultieme zwakheid. Niets is zwakker dan een man die diepe pijn lijdt, vastgetimmerd aan een Kruis en daar Zijn laatste adem uitblaast. Bovendien is het volslagen dwaas dat God Zijn Zoon, de enige volmaakte Mens, naar de wereld stuurt om Hem de dood van een misdadiger te laten sterven.

Het Kruis is dus volkomen zwak en dwaas, maar als we op het juiste punt zijn gekomen in ons leven – namelijk aan het einde van al ónze bekwaamheid, al ónze wijsheid, al ónze kracht en al ónze gerechtigheid – dan doen we een wonderlijke ontdekking: die dwaasheid van God is sterker dan de kracht van mensen en wijzer dan de wijsheid van mensen.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor deze bijzondere paradox, dat Uw dwaasheid Heer, waarvan Uw offer voor ons aan het Kruis het ultieme voorbeeld is, wijzer en dieper en groter is dan alle wijsheid van de wereld waarin wij leven! Dat wordt in de moeilijke tijd waar de wereld om ons heen momenteel doorheen gaat pijnlijk duidelijk; maar dank U wel dat wij, Uw kinderen, mogen schuilen onder Uw vleugels! Help mij om hiervan een vrijmoedige getuige te zijn! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

  • Bid om Gods bescherming en zalving voor directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga, en de DPM-boekdistributeurs, die werken aan het verspreiden van Dereks materiaal.
  • Bid dat veel mensen de distributiecentra van de DPM-boeken zullen bezoeken, en toegerust en bemoedigd worden door Dereks onderwijs.
  • Dereks boek Applying the Blood (over het toepassen van het bloed van Jezus) is nu verkrijgbaar in het Nepalees. Bid dat het op ruime schaal verspreid zal worden, en gebruikt wordt om veel gelovigen tot een nieuw inzicht over dit onderwerp te brengen.