sluit
Shop Doneer

Het geheim van bijbelgetrouw geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 25

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Het geheim van bijbelgetrouw geloof
De komende dagen zullen we in volgorde gaan onderzoeken wat de effecten of gevolgen zijn voor diegenen die Gods Woord in nederigheid en oprechtheid ontvangen, met een open hart en geest.Het eerste van deze effecten is: ‘geloof’. Dit wordt vermeld in Romeinen 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.Er zijn drie opeenvolgende stadia in het hier beschreven geestelijke proces. Allereerst: Gods Woord; ten tweede: horen; ten derde: geloof. Gods Woord bewerkt niet onmiddellijk geloof, maar (eerst) alleen ‘horen’… Horen kan omschreven worden als een houding van verhoogde belangstelling en aandacht, een oprecht verlangen om de boodschap te ontvangen en te begrijpen. Uit dit ‘horen’ ontwikkelt zich geloof.Het is heel belangrijk om te begrijpen dat het horen van Gods Woord een proces in de ziel op gang brengt waaruit zich geloof ontwikkelt en dit vraagt tijd. Dit verklaart ook waarom er zo weinig geloof wordt gevonden bij vele praktiserende christenen van tegenwoordig. Ze wijden zelden voldoende tijd aan het horen van Gods Woord, waardoor het niet de kans krijgt om wezenlijk geloof te bewerken. En als zij al enige tijd wijden aan studie en persoonlijk gebed, dan doen zij dit vaak zo op goed geluk en zo gehaast dat het alweer vervlogen is voordat het geloof de tijd heeft gekregen om zich te ontwikkelen.Als we bestuderen hoe geloof ontstaat, dan gaan we ook veel duidelijker begrijpen hoe bijbelgetrouw geloof gedefinieerd moet worden. In het dagelijks spraakgebruik heeft het woord ‘geloof’ een heel ruime betekenis. We zeggen dat we geloof hebben in een arts, of hechten geloof aan een bepaalde politicus. In de Bijbelse betekenis moeten we het woord ‘geloof’ echter veel scherper definiëren. Omdat geloof alleen ontstaat door het horen van Gods Woord, staat het altijd in direct verband met Gods Woord. Bijbels geloof bestaat niet uit het geloven in iets wat we fijn vinden of onszelf inbeelden. Bijbelgetrouw geloof mag gedefinieerd worden als ‘geloven dat God meent wat Hij heeft gezegd in Zijn Woord.’Wij zien bijvoorbeeld in 1 Kronieken 17:23 dat David dit bijbelgetrouwe geloof in de praktijk bracht, toen hij tegen de Heer zei: Nu dan, HEERE, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn ​huis​ gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt.Bijbelgetrouw geloof wordt uitgedrukt in die vijf korte woorden: ’doe zoals U gesproken hebt’.Op dezelfde manier maakte de maagd Maria haar geloof praktisch, toen Gabriël haar een boodschap bracht van God: laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. (Lukas 1:38)Dat is het geheim van Bijbelgetrouw geloof; Bijbelgetrouw geloof wordt in het hart bewerkt door het horen van Gods Woord. Dit komt dan tot uitdrukking in het daadkrachtige antwoord: het geschiede overeenkomstig Uw woord.

Heer, volmondig en met mijn hele hart zeg ik hetzelfde als wat Maria zei: ,,Mij geschiedde overeenkomstig Uw Woord…’ Dank U voor de rijkdom aan beloften, maar ook aan opdrachten, roepingen en visioenen die er in Uw Woord beschreven staan, voor mij en voor vele andere van Uw kinderen. Ik zal gehoorzamen aan Uw stem! Amen.