Shop Doneer

Het gezin van God de Vader

Leestijd: 2 min.

We zijn aangeland bij het vierde beeld dat Paulus in zijn brief aan de Efeze gebruikt voor het volk van God: het gezin.

Wat worden we enthousiast, als we in geloof blijven kijken in de spiegel van Gods Woord en ontdekken hoe God ons ziet als Zijn volk. Ook zien we dan dat God ons echt wil helpen begrijpen welke centrale rol wij vervullen in de uitwerking van Zijn plan op aarde.

In de totale lijst van zeven beelden van Gods volk, staat het vierde in het midden. Ik geloof dat dit heel gepast is, omdat het gezin fundamenteel is voor ons begrip van Gods volk. In het Nieuwe Testament wordt er naar Zijn volk zelden verwezen met de titel ‘christenen’ of zelfs ‘gelovigen’. De meest voorkomende aanspreektitel is ‘broeders’, en dat benadrukt dat we deel uitmaken van één geestelijke familie.

Want door Hem hebben wij beiden [Joden en Grieken] door één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2:18).

Merk op dat ook hier alle drie de personen van de Godheid vertegenwoordigd zijn: door Jezus de Zoon hebben we toegang tot de Vader, door één Geest.

Vers 19 onthult het wonderbaarlijke resultaat:

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. (Efeze 2:19)

Het woord ‘huisgenoten’ kan in moderne taal het best vertaald worden met ‘gezinsleden’. Omdat Christus voor ons toegang heeft verworven tot de Vader, zijn we leden geworden van Gods gezin.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ik behoor bij Uw wereldwijde gezin, en dat ik daardoor wereldwijd vele miljoenen broers en zussen heb! Help mij Heer, als soms door persoonlijke omstandigheden mijn zicht vertroebeld is, om mijn vizier (weer) wijd open te stellen voor die waarheid! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.