Shop Doneer

Het goede voor Israël zoeken

Leestijd: 1 min.
De Bijbel spoort ons aan om voor Israël het goede te zoeken door onze gebeden. Om effectief te kunnen bidden, is het belangrijk om Gods bedoelingen voor Israël en Jeruzalem te bestuderen en begrijpen. Daarna moeten we met wijsheid en volharding bidden voor de uitwerking en vervulling van die bedoelingen. In de komende dagen zullen we ontdekken dat uiteindelijk gerechtigheid en vrede vanuit Jeruzalem naar de hele wereld zullen stromen. Het welzijn van ieder land ligt dus eigenlijk besloten in ons gebed voor Jeruzalem.Een uitdagend Bijbels voorbeeld van dit soort gebed vinden we bij Daniël. Hij bad drie keer per dag voor het open raam richting Jeruzalem. Daniëls gebeden verontrustten satan en bedreigden zijn koninkrijk dusdanig, dat hij de jaloezie van slechte mannen gebruikte om de wetten van het hele Perzische wereldrijk te wijzigen, zodat Daniëls gebeden verboden zouden worden. Maar het bidden voor Jeruzalem betekende zoveel voor Daniël, dat hij liever in de leeuwenkuil gegooid werd dan zijn gebed op te geven. Zoals je weet, overwon Daniëls geloof en moed uiteindelijk alle satanische tegenstand en werd het plan van de tegenstander verijdeld. Hij kwam als overwinnaar tevoorschijn uit de leeuwenkuil - en hij bleef bidden voor Jeruzalem.Ook uit eigen ervaring weet ik dat zo'n radicale toewijding aan gebed voor Jeruzalem en Israël altijd veel tegenstand oproept van satanische machten. Anderzijds heb ik ook ontdekt dat God zijn belofte aan hen die zo bidden altijd nakomt. Dit is een Bijbelse weg naar voorspoed - financiële/materiële voorziening - maar ook een algemene zekerheid van Gods genade op je leven. Dit moet natuurlijk niet je eerste motivatie zijn (je motivatie is jouw hart en doelen één te maken met Gods hart en doelen), maar het is een Bijbels principe dat als we het goede voor Israël zoeken, God gunst op ons leven is.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die van Israël houden. Ik bid voor Jeruzalem en vereenzelvig mij met uw liefde voor uw uitgekozen volk. Sterk hen, troost hen, bescherm hen en red hen Vader. Ik proclameer de vrede voor Jeruzalem! Amen.