Shop Doneer

Het hoogste doel: Gods plezier!

Leestijd: 2 min.
Het principe dat alles geschapen is om God te verheerlijken, geldt overigens niet alleen maar in het Oude Testament, dat natuurlijk begint met God die alle dingen schiep. Ook voor de nieuwe schepping die door het werk van Jezus Christus tot stand gekomen is, geldt dit. Luister maar naar Paulus in Efeziërs 1:5-6:
In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (NBG)

God heeft dus al van voordat de wereld er was, een plan uitgewerkt dat de eeuwigheid omspant. Dat plan heet 'het welbehagen van zijn wil', en het plan draait om degenen die Zijn kinderen worden door het geloof in Jezus Christus. Maar het doel van dat plan is de 'lof van de heerlijkheid van zijn genade'. Alles wat God doet, is uiteindelijk voor zijn heerlijkheid. En let er goed op dat Gods genade, die Hij bewees door Jezus Christus hier altijd mee in verband staat.
Gods genade werkt uiteindelijk altijd zijn heerlijkheid en glorie uit. Als er iets in ons leven is wat geen glorie voor God voortbrengt, dan is het niet een product van Gods genade. Dit is een belangrijke toets voor de dingen die wij doen en wat we vervolgens doen met de eer die we daarvoor ontvangen. Zijn we ons bewust dat het Gods genade is die ons bekwaam maakt? Of houden we (iets van) de eer en glorie voor onszelf?

Even verderop, in Efeziërs 1:12, omschrijft Paulus Gods doelstelling als volgt:om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.Alles wat voortkomt uit ons vertrouwen op Christus moet dus zijn 'tot eer van Gods grootheid'.

Tenslotte vinden we in het boek Openbaring een beschrijving van de lofprijs en aanbidding van de hele schepping. Alles in de hemel, op de aarde en in de zeeën, komt tot één grote, gezamenlijke uitbarsting van lofprijs. Het staat prachtig beschreven in Openbaring 4:11:

Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. (Merk op wat een eerste doel is: Gods heerlijkheid, dan de eer, dan de macht. En hoe komt dat?) ...want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil (KJV zegt hier: 'genoegen' of 'welbehagen') was het en werd het geschapen.

Wat is dus het hoogste doel van de schepping? Gods genoegen. Andere vertalingen zeggen: door uw wil. We kunnen dit ook samenvoegen: voor het genoegen van uw wil. Er bestaat geen hoger doel in dit leven dan God vreugde, genoegen, geven. (In de Engelse vertaling staat hier 'pleasure', waar ons woord 'plezier' vandaan komt.) Dat God voldoening vindt, plezier schept in ons leven, is het hoogste doel wat we ooit kunnen bereiken. Als we dit de basis maken van ons denken, beginnen Gods wegen en gedachten in ons vorm te krijgen. We kunnen het ons niet veroorloven om alles eerst terug te brengen op onszelf: Wat zit er voor mij in? Wat kan ik hier voor mezelf uithalen? Nee, de vraag die we onszelf moeten stellen is: ,,Schept God hier behagen in? Brengt dit God eer?'' Deze vraag is onze heerlijke basismotivatie voor elke dag!

Heer, ik kies ervoor om niet op mezelf gericht te zijn, maar die omslag in mijn denken te maken: U bent het centrum van alles, dus ook het centrum van mijn leven. Mijn leven is niet voor mezelf, maar om U glorie te brengen en U te eren, Heer! Amen.