Shop Doneer

Het huwelijk als beeld van de liefde van God

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar één van de meest aansprekende en mooie beelden van Gods liefde in de menselijke beleving: het huwelijk.

De liefde van een man voor zijn vrouw is iets heel moois. Maar behalve dat, is het een beeld van een nog diepere en grotere liefde – de liefde van God, de liefde van Christus. Je hoeft zelf niet eens getrouwd te zijn om de liefde van God weerspiegeld te zien in een goed huwelijk. Huwelijken horen bij Gods prentenboek om Zijn liefde voor ons te laten zien.

Paulus brengt dit tot uitdrukking in Efeze 5:25-32. Hij richt zich tot de mannen en herinnert hen aan hun verantwoordelijkheid hun vrouw lief te hebben. Daarna gaat hij verder en gebruikt hij de liefde van een man voor zijn vrouw als beeld van de liefde van Christus voor Zijn volk, de Kerk:

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. (Paulus citeert de volgende zin uit Genesis 2) Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

Weet je, het menselijk huwelijk is een diep geheimenis, maar het is ook het beeld van een nog dieper en wonderbaarlijker mysterie – de liefde van Christus voor Zijn Gemeente. Terwijl Paulus spreekt tot de mannen en hen herinnert aan hun door God gegeven verantwoordelijkheid om hun vrouwen lief te hebben, gebruikt hij dit als beeld van de liefde van Christus voor de Gemeente.

Morgen zullen we bepaalde aspecten bekijken van de soort liefde waarover Paulus hier spreekt. Hij neemt als voorbeeld de liefde van een man voor zijn vrouw en gebruikt die als symbool voor de liefde van Christus voor Zijn Gemeente.

Hoe zie ik de liefde van God weerspiegeld in een goed huwelijk?

Gebed van de dag

Vader God, wat is het toch bijzonder en prachtig dat wij Uw nooit ophoudende liefde voor ons weerspiegeld zien in ons huwelijk als mensen. Help ons Heer, om in ons huwelijk voortdurend een weerspiegeling te zijn van Uw wonderbare liefde, naar onze vrouw en kinderen en overige familie, maar ook gezamenlijk naar de wereld om ons heen. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.