Shop Doneer

Het is Jezus of anders niets...

Leestijd: 2 min.

In zijn tweede brief vertelt de apostel Petrus ons over Gods oordeel over het wereldsysteem:

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. (2 Petrus 3:5-6)

Als Petrus hier zegt dat de wereld die er toen was is vergaan, heeft hij het niet in eerste instantie over de fysieke wereld die op dat moment bestond. De aarde zelf is niet vergaan en het zonnestelsel is evenmin verdwenen. Wat eigenlijk verging, was een bepaalde sociologische orde - ik noem dat het wereldsysteem - de orde van de mens vóór de zondvloed. Wat was van die toenmalige wereld het kenmerk? Wat was hun probleem? Ze waren niet onderworpen aan Gods rechtvaardige regering. God rekende met hen af in een kort, allesomvattend oordeel.

Nu is een nieuwe wereldorde tot stand gekomen - in vele aspecten is dat wereldsysteem anders, maar in één ding is het nog hetzelfde als het wereldsysteem van vóór de zondvloed: ze is nog steeds niet onderworpen aan Gods rechtvaardige regering. God biedt echter geen alternatieve regering aan: het is Jezus of anders niets.

Het is interessant dat dezelfde apostel, Petrus, in zijn eerste brief ook al had verwezen naar de zondvloed, die een einde maakte aan het feit dat de mens zich in die eerdere wereldorde niet onderwierp aan Gods rechtvaardige regering... Waarop past hij dit hier toe? Op de waterdoop! Verwijzend naar de ervaring van Noach en zijn gezin, zegt hij in 1 Petrus 3:20-21:

... in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.

Zoals Noach en zijn gezin in geloof dat grote schip van de ark binnengingen en werden gered, zo gaan wij als we in Christus zijn onze redding binnen, en heeft het wereldsysteem - het zondige denken van de mens vóór en ná de zondvloed - niet langer vat op ons, maar zijn we door Christus (en de doop is hier een getuigenis van) vrij van deze wereld! Prijs Jezus!

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, dat Uw offer aan het kruis werkt als een immense reddingsboot, en dat ook ik - door het water van de doop heen - gered ben! Dank U Heer, voor die geweldige voorziening, waardoor ik samen met Jezus gestorven ben en in een nieuw leven ben opgestaan, om vrij te zijn van het denken van deze wereld!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.