Shop Doneer

Het is Jezus of anders niets

Leestijd: 2 min.
In zijn tweede brief vertelt de apostel Petrus ons over Gods oordeel over het wereldsysteem:
Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. (2 Petrus 3:5-6)
Als Petrus hier zegt dat
de toenmalige wereld is vergaan, heeft hij het niet in eerste instantie over de fysieke wereld die op dat moment bestond. De aarde zelf is niet vergaan en het zonnestelsel is evenmin verdwenen. Wat eigenlijk verging, was een bepaalde sociologische orde - ik noem dat het wereldsysteem - de orde van de mens vóór de zondvloed. Wat was van die toenmalige wereld het kenmerk? Wat was hun probleem? Ze waren niet onderworpen aan Gods rechtvaardige regering. God rekende met hen af in een kort, allesomvattend oordeel.
Nu is een nieuwe wereldorde tot stand gekomen - in vele aspecten is dat wereldsysteem anders, maar in één ding is het nog hetzelfde als het wereldsysteem van vóór de zondvloed: ze is nog steeds niet onderworpen aan Gods rechtvaardige regering. God biedt echter geen alternatieve regering aan: het is Jezus of anders niets.
***
Het is interessant dat dezelfde apostel, Petrus, in zijn eerste brief ook al had verwezen naar de zondvloed, die een einde maakte aan het feit dat de mens zich in die eerdere wereldorde niet onderwierp aan Gods rechtvaardige regering... Waarop past hij dit hier toe? Op de waterdoop! Verwijzend naar de ervaring van Noach en zijn gezin, zegt hij in 1 Petrus 3:20-21:
...in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen werden gered. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.
Zoals Noach en zijn gezin in geloof dat grote schip van de ark binnengingen en werden gered, zo gaan wij als we in Christus zijn onze redding binnen, en heeft het wereldsysteem - het zondige denken van de mens vóór en ná de zondvloed - niet langer vat op ons, maar zijn we door Christus (en de doop is hier een getuigenis van) vrij van deze wereld! Prijs Jezus!
*** Uit het boekje De Doop

Dank U Heer Jezus, dat Uw offer aan het kruis werkt als een immense reddingsboot, en dat ook ik - door het water van de doop heen - gered ben! Dank U Heer, voor die geweldige voorziening, waardoor ik samen met Jezus gestorven ben en in een nieuw leven ben opgestaan, om vrij te zijn van het denken van deze wereld!