Shop Doneer

Het juiste motief

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

De volgende voorwaarde voor verhoord gebed is dat we bidden met het juiste motief.
Religieuze mensen, zoals de farizeeërs, hebben altijd de neiging te kijken naar de buitenkant. Ze maken zich druk om de manier waarop mensen zich kleden, met welk amusement ze zich bezig houden, de dingen die ze eten. Voor religieuze mensen, die vanuit de buitenkant naar binnen werken, is het moeilijk om zich te realiseren dat God begint met wat van binnen is, en dan naar buiten toe werkt.
Toen God Samuël naar het huis van Isaï stuurde om één van zijn zonen te zalven als de toekomstige koning van Israël, bracht Isaï zeven zonen bij hem die er allemaal goed uitzagen, knap, sterk, geweldige jongemannen. Iedere keer dat Samuël één van deze zonen zag, dacht hij: dit moet hem zijn. Maar iedere keer corrigeerde de Heer hem en zei: ,,Dit is hem niet.’’ Toen gaf de Heer hem deze verklaring: Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan (1 Samuël 16:7).
God onderzoekt de gedachten en motivaties van ons hart, en Hij onderscheidt onze motieven. Hij is niet alleen bezig met datgene wat we vragen in ons gebed, Hij is ook bezig met waarom we dat willen. Dit wordt duidelijker uitgelegd in dit vers: U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen (Jakobus 4:2-3).
Eén simpele reden waarom we de dingen niet hebben die God wil dat we hebben, is dat we er niet om vragen. Maar als we wel vragen, maar toch niet ontvangen, dan kan dat komen doordat we bidden met het verkeerde motief. Het motief dat Jakobus vooral verkeerd noemt, is het bevredigen van eigen hartstochten. Met andere woorden, als onze gebeden op onszelf gericht zijn, zijn onze motieven verkeerd. We doelen gewoon op ons eigen comfort en plezier.
Wat is dan het juiste motief om te bidden? Jezus zei het heel duidelijk: En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden (Johannes 14:13).
Jezus gaf ons een veelomvattende belofte: Wat we ook vragen in Zijn Naam, dat zal Hij doen! Maar de basis waarop Hij dat zal doen is: opdat de Vader verheerlijkt zal worden in de Zoon. Het juiste motief voor gebed is dat de verhoring daarvan verheerlijking zal brengen aan God. Dat is overigens het enige juiste motief voor alles wat we doen. Een leven van rechtvaardigheid is gebaseerd op geloof dat verheerlijking brengt aan God.

Vader, ik wil leren om in mijn gebed te vragen om dingen die U verheerlijken, en niet om dingen die mijn eigen verlangens bevredigen. U kent mijn hart, wilt U mij door Uw Heilige Geest bewust maken van verkeerde verlangens en mij vullen met het verlangen om U te verheerlijken.