Shop Doneer

Het kenmerken van volwassen kinderen

Leestijd: 3 min.
Paulus zegt in Romeinen 8:14: Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.(HSV) Wat is volgens deze tekst dus het kenmerk van kinderen van God? Dat we geleid worden door Gods Geest. Er zijn veel verschillende manieren waarop de Heilige Geest in ons leven werkt, maar in deze studie wil ik er graag twee uitlichten. Ten eerste worden we wedergeboren door de Heilige Geest, en dat maakt ons allen als een pasgeboren kind, een baby. Petrus schrijft in zijn eerste brief: verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk (1 Petrus 2:2). Maar dat maakt ons nog niet tot volwassen kinderen. Hoe kunnen we uitgroeien tot volwassen, volgroeide zonen en dochters? Alleen door geleid te worden door de Heilige Geest. Het woord dat in Romeinen 8 wordt gebruikt voor kinderen, het Griekse woord huios, betekent volwassen zonen en dochters. Dus allen die door de Geest van God worden geleid, zijn volwassen kinderen van God- geen baby's, geen jonge kinderen of tieners, maar volwassen kinderen. Het is opmerkelijk dat dit in de grondtekst staat in de voortdurende tegenwoordige tijd, dus: 'allen die voortdurend geleid worden door de Heilige Geest'. Het is niet iets eenmaligs, of iets wat één keer per week gebeurt, niet alleen op zondag in de kerk, of op welke dag je maar naar de gemeente gaat. Het is iets wat voortdurend doorgaat in ons leven van elke dag. Het luisteren naar zijn stem, het horen van Zijn rhema-woord, is ons dagelijks brood. Doordat we luisteren naar Gods stem door de Heilige Geest, ervaren we ook leiding in ons leven. Mijn vrouw Ruth en ik hadden een gebed dat we vaak baden als we op pad gingen voor zaken of voor de bediening: "Maak dat we steeds op het juiste moment op de juiste plaats zijn." Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar we ontdekten dat dit gebed toch groot verschil maakte. Een groot deel van onze tijd brachten we door in Jeruzalem, en daar werkten in die tijd veel communicatie- en andere hulpmiddelen niet zoals we dat in Amerika gewend waren. Veel mensen hadden geen telefoon. Veel anderen hadden geen auto. Ook de post werkte heel anders. Ik weet nog dat we een keer een brief verstuurden vanuit Jeruzalem naar een ander adres in Jeruzalem. Het duurde maar liefst zeventien dagen voor die brief aankwam... Dus hoe kun je in zo'n situatie adequaat met mensen communiceren? Eén van onze oplossingen was simpelweg te bidden dat we altijd op het juiste moment op de juiste plaats zouden zijn. Het is verbazingwekkend hoe vaak we, zonder dat te hebben afgesproken, precies de persoon ontmoetten die we op dat moment moesten spreken. Wie regelde dat? De Heilige Geest. Hij wijst ons op dingen en brengt je bijvoorbeeld in gedachten: ,,Vandaag is een goed moment om naar de bank te gaan.'' Dus je gaat naar de bank, en in de rij voor je staat precies de persoon die je moest spreken. Of iemand die jouw bemoediging net even nodig had... Dit is ook een voorbeeld van een rhema-woord - het gesproken, ingegeven, specifieke woord van God. Dat is de voortdurende leiding van de Heilige Geest, die ons maakt tot volwassen kinderen van God. Eerst worden we wedergeboren door de Heilige Geest en zijn dan als pasgeboren baby's, maar om op te groeien en volwassen te worden, moeten we leren om dagelijks te luisteren naar de stem van de Heer. Zo ontvangen we onze richting, worden we geleid in onze beslissingen en groeien we in vertrouwen op onze hemelse Vader. Misschien ben je al lang christen, maar ken je niet die dagelijkse leiding van de Heilige Geest, die het leven met God maakt tot een avontuur. Maak dit dan ook jouw gebed: ,,Heer, maak dat ik steeds ben op de juiste plaats op de juiste tijd!'' Of misschien kende je ooit wel die leefstijl, maar is dat bovennatuurlijke element, de leiding van de Heilige Geest, in jouw leven op de achtergrond geraakt. Besluit dan vandaag nog je daarnaar opnieuw uit te strekken en zeg: ,,Heer, spreek tot mij. Uw kind luistert!''


Vader, maak ook in mijn leven de leiding door Uw Geest zo reëel en werkelijk, dat ik van U versta waar ik moet zijn op welk moment, om te wandelen in al de dingen die U voor mij hebt voorbereid.