Shop Doneer

Het Kruis – de enige basis voor satans nederlaag

Leestijd: 2 min.

De afgelopen periode waren we op een ontdekkingsreis langs negen omwisselingen die door Jezus voor ons werden bereikt door Zijn offer aan het kruis:

  1. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden.
  2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.
  3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid.
  4. Jezus stierf mijn dood, zodat ik Zijn leven kon ontvangen.
  5. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat ik Zijn zegen kan ontvangen.
  6. Jezus doorstond mijn armoede, zodat ik in Zijn overvloed kan delen.
  7. Jezus droeg mijn schaamte, zodat ik kan delen in Zijn heerlijkheid.
  8. Jezus doorstond mijn afwijzing, zodat ik door de Vader geaccepteerd kon worden.
  9. Mijn oude mens werd in Hem mede gekruisigd, zodat de nieuwe mens in mij tot leven kon komen.

De komende weken betreden we nieuw gebied: wat God wil dat het kruis in ons doet. We zullen nooit ten volle genieten van alles wat Hij voor ons heeft gedaan, tenzij we toestaan dat het kruis in ons doet wat God heeft bedoeld.

Opnieuw kijken we naar het probleem van de gemeente in Galatië: vleselijkheid, die tot uitdrukking kwam in wetticisme. Paulus was over dit probleem meer verontrust dan over de 'simpele' klassieke zonden van de gemeente in Korinthe. Die problemen waren eenvoudiger op te lossen dan het vervormde soort christendom dat hij bij de Galaten aantrof. Paulus' brief aan de Galaten werd niet geschreven als een theologisch discussiestuk, maar uit pure noodzaak, om af te rekenen met een reële situatie, waarin de gemeente van Galaten niet leefde vanuit de nieuwe mens... Eerder in onze studie zagen we Paulus' waarschuwing al:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? (Galaten 3:1)

De Geestvervulde christenen uit Galatië waren betoverd. Wat had die betovering veroorzaakt? Ze had het zicht op de gekruisigde Christus vertroebeld, terwijl dat in ons nieuwe leven in Christus de enige basis is voor al Gods voorziening. Als het kruis eenmaal naar de achtergrond is gemanoeuvreerd, dan is Gods kracht en voorziening niet langer in ons, voor ons, en door ons werkzaam. Satan verblindde doelbewust de ogen, zodat de Christenen uit Galaten niet langer zouden zien dat de gekruisigde Christus de enige basis is voor satans totale, eeuwige, onomkeerbare nederlaag. Gods tegenstander kan aan dit glorieuze feit niets veranderen, hij kan alleen proberen de ogen van de Kerk ervoor te sluiten. En dat is dan ook zijn belangrijkste doel!

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, voor de rijkdom aan geloofswaarheden die Uw offer aan het kruis voor mij heeft bewerkt. Laat die diep in mijn leven doorwerken Heer: totale vergeving, genezing, rechtvaardiging, volop leven, zegen, overvloed, heerlijkheid, acceptatie en dat ik mijn oude mens achterlaat en leef vanuit de nieuwe mens die ik ben in Christus. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.