Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het kruis, de enige bron van genade en kracht

Leestijd: 3 min.
Het woord 'eeuwig' beschrijft iets wat de grenzen van de tijd overschrijdt. Wat aan het kruis plaatsvond, is een historisch feit, maar de betekenis ervan overstijgt de tijd. In dat ene offer nam Jezus alle zonden van alle mensen van alle eeuwen op zich - verleden, heden en toekomst. Ons beperkte, menselijke verstand kan nauwelijks bevatten wat er allemaal werd bereikt door dat ene offer. Jouw zonde en mijn zonde, en de zonde van alle mensen die ooit hebben geleefd, en van de mensen die nog niet geboren zijn, kwamen door de eeuwige Geest op Jezus. Hij nam alle zondigheid van het hele menselijke ras op zich. Het is heel belangrijk dat dit goed tot ons doordringt en dat we het kruis haar rechtmatige plaats geven in onze beleving als christen. Jaren geleden was ik met een medewerker in Singapore. In de loop van ons gesprek merkte hij op: ,,De Kerk heeft tegenwoordig zoveel in haar etalage liggen, dat het kruis niet meer wordt opgemerkt.'' Hierover nadenkend besefte ik dat mijn vriend zijn vinger had gelegd op de zere plek van de Kerk vandaag. Je kunt tegenwoordig een christelijke boekhandel binnenstappen en boeken vinden over ieder onderwerp dat je kunt bedenken: hoe je kunt werken aan een beter huwelijk; hoe je kinderen kunt opvoeden in de vreze des Heren; hoe je jezelf beter kunt begrijpen; hoe je efficiënter kunt huishouden; noem maar op... En veel van deze boeken zijn best waardevol, maar geen enkel boek is effectief zonder het kruis. Het kruis is de enige bron van genade en kracht die alle andere goede adviezen doet slagen. Het is tijd dat de Kerk het kruis weer midden in haar etalage terugplaatst. Voordat de Israëlieten het beloofde land binnentrokken, zei God tegen hen dat wanneer ze een altaar bouwden, ze daar geen andere objecten omheen mochten plaatsen. In Exodus 20:24,25 geeft God de Israëlieten specifieke instructies over het soort altaar waarop zij hun offers moesten brengen: Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken ... Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Hun altaar mocht dus alleen gemaakt zijn van materialen in hun natuurlijke vorm, op geen enkele manier gevormd door mensen - het moest aarde zijn, of ongehouwen steen. Iedere toevoeging door mensenhanden zou het ontwijden. Verderop, in Deuteronomium 16:21 waarschuwt de Heer zijn volk: Gij zult u geen gewijde paal noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult. Er mocht niets zijn dat de aandacht van de Israëlieten kon afleiden van het altaar waar ze hun offers zouden brengen. Er was geen plaats voor menselijke kunstwerken of technisch vernuft, dat hun aandacht zou afhouden van de ruwe, volkomen eenvoud van het altaar. Daarin ligt ook voor ons een les. We moeten het kruis met niets anders omringen. We moeten niets op het kruis of voor het kruis zetten dat het op welke manier ook naar de achtergrond zou dringen. Het kruis is opvallend, net zoals de kruisiging van Jezus een opvallend en afgrijselijk schouwspel was. Ik betwijfel of er ooit een menselijke kunstenaar precies heeft kunnen uitbeelden wat er plaatsvond toen Jezus stierf aan het kruis. Als hij of zij daarin zou slagen, dan zouden we onze ogen afwenden. Des te dankbaarder zijn we dat Jezus voor jou en mij die verschrikkelijke weg is gegaan!

Dank U Jezus, voor de onpeilbare diepte van het offer dat U bracht, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Ik zal nooit Uw werk aan het Kruis uit het oog verliezen! Amen.