Shop Doneer

Het kruis is de enige weg

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we hoe Paulus het kruis schetste als een verborgen wijsheid. Een wijsheid die de mensen van deze wereld - en met name de heersers van deze wereld - niet kunnen pakken. De kruisiging was door God reeds bevolen voordat de tijd begon, en het is voor onze glorie. Wat een heerlijke gedachte! Door deze verborgen, geheime wijsheid van het kruis, kunnen wij nu zien wat geen menselijk brein kon bevatten of zich voorstellen, en wat menselijke zintuigen nooit kunnen waarnemen: wat God heeft voorbereid voor hen die Hem liefhebben.

En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Korinthiërs 2:6-8)

Dit alles is alleen door de Heilige Geest geopenbaard, en alleen door het kruis. Van de passage uit 1 Korinthiërs die we gisteren lazen, word ik altijd erg enthousiast. Ik ben namelijk jarenlang student geweest - en later onderwijzer - van filosofie. Filosofie betekent 'de liefde voor - of het najagen van – wijsheid’. Vele jaren heb ik dus wijsheid nagejaagd, maar het was slechts de wijsheid van deze wereld, en het gaf me nooit de volledige voldoening die ik zocht.

Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er iets moest zijn dat echte, blijvende voldoening kan geven. Toen ik de Bijbel ging bestuderen en Jezus leerde kennen, ontdekte ik dat God dit geheim had voorbereid als verborgen wijsheid voor Zijn volk. Ik kwam er ook achter dat er maar één weg is die toegang geeft tot deze verborgen wijsheid, maar één deur waardoor we naar binnen kunnen gaan. Die deur is het kruis. Het is alleen als we door geloof waarde toekennen aan wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis - en alleen als we toestaan dat het principe van het kruis uitwerkt in ons eigen leven - dat deze verborgen wijsheid en kracht van God effectief wordt in ons leven.

Gods wijsheid is dwaasheid voor de wereld. Zijn kracht is zwakheid voor de wereld. En toch is Gods wijsheid wijzer dan de wereld; Gods kracht sterker dan de wereld. En jij en ik mogen die wijsheid en die kracht kennen! Wat een genade!

Laten we toch een hartsbesluit nemen om de volledige kracht van het kruis ruimte te geven in ons leven! Het is een kracht die alles wegdoet uit ons leven wat niet beantwoordt aan de maatstaven van het kruis, en een wijsheid die ons grotere geestelijke rijkdom brengt dan we ooit zelf zouden kunnen bedenken.

Gebed van de dag

Heer, wat een genade dat ook ik gegrepen ben door de kracht en de wijsheid van het kruis! Dank U wel Heer, voor de kracht van het kruis die diep in mijn leven mag doorwerken, om mijn leven te maken tot een klinkende lofzang voor Jezus die de enorme prijs voor mij betaalde! Amen.

Boeken over Jezus' offer aan het kruis

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over Jezus' offer aan het kruis? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • De theologie van het Kruis is een diepgaande uitwerking van 'omwisselingen' en 'bevrijdingen' door het Kruis: o.a. zegen voor vloek, genade voor straf, gezondheid voor ziekte.
  • In het boekje Het Kruis - je kunt er niet omheen vertelt Derek Prince waarom het voor een gelovige essentieel is om stil te blijven staan bij Jezus' offer aan het kruis.
  • De Omwisseling is een klein boekje dat je laat kennismaken met het Evangelie en de 9 gevolgen van Jezus' kruisdood. Dit boekje is heel geschikt als follow-up na evangelisatie
  • Er bestaat maar één soort christen waar satan bang voor is, namelijk degene die totaal toegewijd is. Lees erover in Dereks boekje De kracht van het offer.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld de proclamatiekaart De Omwisseling aan het kruis - een krachtige proclamatie over Jezus' volmaakte offer aan het kruis en wat dit voor ons betekent!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.