Shop Doneer

Het Kruis toepassen in je leven

Leestijd: 2 min.

Tijdens het Oude Verbond moest het bloed van het Paaslam bescherming bieden tegen het oordeel. Het moest op de bovendorpel en de beide deurposten worden gesmeerd. Daarvoor mochten de Israëlieten maar één ding gebruiken: een klein bundeltje kruiden, dat hysop wordt genoemd. Ze doopten het in een kom met bloed, sprenkelden dat bloed en werden gered.

Voor óns is het bloed van Jezus vergoten; Christus is ons Paaslam geworden. Het bloed is dus beschikbaar. Hoe kunnen we het aanwenden als we het nodig hebben? Het antwoord vinden we in het vers dat we gisteren lazen (Openbaringen 12:11): door ons getuigenis. Door ons getuigenis brengen wij het bloed aan op de plaats waar we leven. Wij overwinnen satan dus als we persoonlijk getuigen wat het bloed van Jezus voor ons doet.

Ik wil je nu aanmoedigen om het volgende getuigenis af te leggen: De Bijbel zegt dat wij door het bloed van Jezus uit de hand van satan zijn verlost en dat het ons reinigt van alle ongerechtigheid. De Bijbel zegt ook dat we geheiligd worden door het bloed. Al deze dingen mogen we tot werkelijkheid maken door ze uit te spreken. Op basis van een aantal Bijbelteksten, waaronder Openbaring 12:11 kun je dan het volgende getuigenis uitspreken:

Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam, zijn werktuigen voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam.

Dit is een voorbeeld hoe we kunnen toepassen dat Jezus satan aan het Kruis heeft overwonnen.


Gebed van de dag

Dank U Here Jezus, voor de enorme geestelijke rijkdom die voor mij beschikbaar is gekomen door Uw offer aan het kruis. Ik prijs Uw naam voor de overweldigende blijdschap die ik krijg als ik mij hiervan bewust word. Dank U Heer, dat ik satan overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ANGOLA/ZAMBIA

  • Bid dat we meer voorgangers in Angola en Zambia kunnen bereiken met Dereks onderwijs, met gebruik van digitale en sociale media. Wij geloven dat dit de meest effectieve en economische manier is.
  • We zijn van plan de Portugese Fundament van geloof door bijbelstudie te drukken en exemplaren te sturen aan pastors in Angola, door middel van zendingswerkers van wie we weten dat ze daar naar toe reizen.


Dankpunt
Ricky van der Walt, die afgelopen december naar de Heer ging, werd heel erg gewaardeerd vanwege zijn dienst aan voorgangers en leiders in het noordwesten van Zambia bij de grens met Congo, maar hij bereikte ook leiders in naburige landen met Dereks materiaal. Een voorganger, die de zendingsreizen van Ricky organiseerde, schreef de vrouw van Ricky een brief die zo’n mooi getuigenis was van zijn leven en bediening. Hier zijn een paar uittreksels uit zijn ontroerende brief.