Shop Doneer

Het leven binnentreden

Leestijd: 2 min.

Vandaag bestuderen we de ingrediënten van het Romeinen-recept. Zoals we gisteren lazen, staan er een aantal punten over identificatie in hoofdstuk 6. Ten eerste zijn we gestorven aan de zonde (vers 1) toen Jezus stierf; wij identificeren ons met Zijn dood. Toen Jezus werd gekruisigd, werd onze oude mens (vers 6), de opstandige natuur die we van Adam hebben geërfd, ook gekruisigd. Ten tweede zijn we met Hem begraven (vers 4). Door de doop in Zijn dood, sterven we met Hem en worden we met Hem begraven. Ten derde zijn we aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding (vers 5). Hem volgen in Zijn dood en begrafenis brengt ons het opstandingsleven binnen; wij delen het leven met Hem. De praktische gevolgen van onze identificatie met Jezus in Zijn dood, begrafenis en opstanding zijn:

Het lichaam van de zonde is tenietgedaan (vers 6). De verdorven, slechte natuur die ons gebonden hield en ervoor zorgde dat wij verkeerde dingen deden, zelfs terwijl we verlangden om het goede te doen, is krachteloos geworden. Die oude natuur is ter dood gebracht.

Hierdoor zijn we niet langer slaven van de zonde (vers 6). De zonde dwingt ons niet langer om dingen te doen die pijn doen, of die verwoestende, rampzalige gevolgen hebben voor ons leven, onze omgeving of de wereld om ons heen.

Vervolgens worden we rechtens vrij van de ​zonde verklaard (vers 7). We zijn letterlijk gerechtvaardigd, vrijgesproken. Jezus betaalde de ultieme prijs voor onze zonde; er hoeft niets meer bijbetaald te worden. Vrijgemaakt van de macht en de schuld van de zonde, hebben we nu een goed geweten en kunnen we zonder angst voor Gods troon staan.

Tenslotte geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven (vers 8). Wat een heerlijke belofte! Wij delen nu al in Zijn eeuwige opstandingsleven. Hij is eenmalig voor de zonde gestorven; Hij kan niet opnieuw sterven. Hij leeft eeuwig voor God en wij treden dat eeuwige leven binnen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk aan het kruis. Ik geloof dat ik door mijn identificatie met Jezus niet langer slaaf ben van de zonde, maar doordat Hij met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, ben ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt en mag ik eeuwig met Hem leven! Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.